Groene beleggingstrends 2022

10 februari 2022 8:17

Rishma Moennasing is Lead Fondsen & Duurzaamheid. In haar blogs bespreekt ze de ontwikkelingen en trends op het gebied van duurzaam en impact beleggen; welke kansen en risico’s brengen deze voor beleggers? Dit keer bespreekt zij vijf belangrijke trends op het gebied van duurzaam beleggen. Wat brengt 2022 op het gebied van duurzaam beleggen?

Verzend het artikel per e-mail
Groene beleggingstrends 2022

1) Nieuwe groene regels moeten beleggers meer inzicht geven

Afgelopen jaren is een wildgroei aan groene en duurzame beleggingsfondsen ontstaan, waarbij fondsaanbieders producten bieden in vele tinten groen. Een goede reden voor toezichthouders om meer structuur aan te brengen in dit ‘woud’ van duurzame producten. Vorig jaar is al een start gemaakt met het invoeren van de Sustainable Finance Disclosure Rules (SFDR). Deze regels vragen fondsaanbieders meer inzicht te geven in hoe groen hun fonds nou daadwerkelijk is. SFDR onderscheidt drie productcategorieën: producten zonder een verantwoord duurzaam beleid, producten waar het behalen van een financieel rendement voorop staat maar waarbij duurzame kenmerken en risico’s zijn meegenomen in de beleggingskeuzes en tot slot producten waarbij het behalen van impactdoelen voorop staat. Naast SFDR staat de groene taxonomie op de agenda. Deze taxonomie geeft aan welk type activiteiten Europa als duurzaam beschouwt. Fondsaanbieders maken hiermee inzichtelijk hoeveel procent van de beleggingen voldoet aan deze indeling. Verder komen er nieuwe regels waarbij aan beleggers wordt gevraagd wat hun duurzaamheidsvoorkeuren zijn. Het doel van al deze regels is om beleggers meer openheid en inzicht te geven over hoe groen de fondsen in portefeuille zijn. Zo kan een belegger een weloverwogen keuze maken tussen de verschillende beleggingsproducten.

2) Een holistische manier van groen beleggen

Een tweede trend is dat de gehele keten van productontwikkeling wordt bekeken om de duurzaamheid van een onderneming te beoordelen. Waar voorheen de focus lag om je als belegger op één element te richten, zoals het verlagen van de carbonintensiteit, bevorderen van biodiversiteit of het verminderen van het gebruik van plastic, streven beleggers nu naar een meer holistische aanpak. Hierbij wordt de samenhang tussen de verschillende elementen ook meegenomen. Het is bijvoorbeeld duidelijk dat de impact van meer plasticafval en CO2-uitstoot ook impact heeft op de biodiversiteit op land en zee.

3) Belang verminderen klimaatrisico’s naar de voorgrond

Dat de energietransitie nodig is om de klimaatdoelen van Parijs te halen is duidelijk. De aandacht richt zich gelukkig steeds meer op klimaatrisico’s en de impact daarvan op het milieu, de samenleving en de economie. Maar ook op tastbare zaken als gebouwen, woningen, infrastructuur en fabrieken. Hoe kunnen we deze zo ontwikkelen dat ze beschermd zijn tegen extreem weer? Het bewustzijn rondom duurzaamheidsrisico’s in de bouw groeit. Door slim te bouwen, worden klimaatrisico’s verminderd. De aanleg van groene daken en gevels en zonnepanelen om een gebouw heen zijn creatieve manieren om uitstoot te verminderen en groene energie te bevorderen.

4) Groene en sociale obligaties zetten opmars voort

Aansluitend op het vorige punt ligt het voor de hand dat de uitgiftes van groene obligaties en leningen een vaart neemt. In 2021 is al aan een record bedrag uitgegeven. Vanwege de klimaat agenda van Europa, de VS en China verwachten we dat meer overheden en bedrijven hun activiteiten gaan verduurzamen met een groene obligatie. Het mooie van dit product is dat je als belegger ook direct kunt zien wat de impact is van je belegging. Welk ‘groene’ project wordt gefinancierd met de obligatie. Naast projectfinanciering vindt ook steeds meer financiering van sociale activiteiten plaats zoals (sociale) woningbouw, maar ook in scholen en ziekenhuizen. Initiatieven die goed zijn voor de samenleving. Het voordeel van groene en sociale obligaties is dat de gerealiseerde impact goed te meten is.

5) Gebruik stemrecht en een actieve rol van beleggers om impact te maken

Beleggers in aandelen worden zich steeds meer bewust van de invloed die ze hebben. Steeds meer beleggers zijn kritisch op de bedrijven waar een fonds in belegt. Aandelenbeleggers gebruiken hun stemrecht om duurzame kwesties onder de aandacht te brengen bij het bestuur van een onderneming. Met hun stemgedrag hebben ze ook impact op de beslissingen die een bedrijf neemt. Naar verwachting gaan beleggers deze rol proactiever oppakken en meer samenwerken met andere beleggers om de krachten te bundelen. Voor ondernemingen betekent dit dat engagement met duurzame beleggers zal toenemen.


Met deze vijf trends draait het bij duurzame fondsen niet meer alleen om het financiële rendement van een product, maar ook het maatschappelijke rendement wint terrein.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.