Combinatie van saaie en spannende bedrijven maken Japan interessant

9 februari 2022 15:40

Het risico van een sterk oplopende inflatie en een verkrappend monetair beleid lijken minder aan de orde in Japan. Dit terwijl de overheid blijft doorgaan met fiscale stimuleringsmaatregelen. We blijven daarom ruimte zien voor een meer gebalanceerde exposure naar Japan.

Combinatie van saaie en spannende bedrijven maken Japan interessant

Japan heeft een lastig 2021 achter de rug, vanwege de pandemie en achterblijvende vaccinatiegraden, maar ook door politieke onzekerheden. Op de financiële markten en in het bijzonder bij actieve fondsstrategieën was afgelopen jaar een bijzondere trend zichtbaar. In de afgelopen tien jaar is Japan altijd een markt geweest waar fondsmanagers inspeelden op technologische innovatie en de groeitrends. Robotisering en exportgedreven activiteiten waren altijd een belangrijk segmenten waarin belegd werd, ten koste van traditionele op thuismarkt georiënteerde bedrijven.

Door een verbetering van het sentiment voor waarde-aandelen, mede door de inflatie- en rente-ontwikkelingen in het westen, lagen aandelen uit de veelal oude economie in 2021 beter in de markt. Dit is momenteel nog steeds zo. Het gaat hier om aandelen in sectoren met meer voorspelbare resultaten zoals energiebedrijven, mijnbouw, transport en banken. Dit zijn segmenten waar actieve fondsmanagers met een focus op groei-aandelen nauwelijks in beleggen. Om die reden tonen zij na jaren van outperformance nu tegenvallende cijfers.

Het risico van een sterk oplopende inflatie en een verkrappend monetair beleid lijken ons echter minder aan de orde in Japan, terwijl de overheid blijft doorgaan met fiscale stimuleringsmaatregelen. We blijven daarom ruimte zien voor een meer gebalanceerde exposure naar Japan. Bedrijven met bewezen bedrijfsmodellen die stabiele kasstromen genereren en de kwaliteitsbedrijven die op groei zijn gericht, vormen samen een mooie combinatie om in spelen op de lange termijn trends in dit land. Mede door de vergrijzing in deze markt blijven investeringen in digitalisering, medische en technologische innovatie belangrijke speerpunten.

Een ander belangrijk punt is dat verbeteringen in de corporate governance van bedrijven blijft doorzetten. Naast meer diversiteit in het bestuur zien we een meer vriendelijk beleid richting aandeelhouders. Dit is belangrijk omdat dat meer dan 50% van de Japanse bedrijven een netto kaspositie heeft, een aanzienlijk hoger percentage dan bedrijven in Europa en de Verenigde Staten. Een goede bestemming voor deze middelen in overleg met aandeelhouders maakt dat de Japanse markt interessant blijft voor buitenlandse beleggers. We houden daarom vast aan onze positieve beleggingsvisie voor Japan.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.