Winstcijfers geen reden tot zorg

9 februari 2022 15:35

De huidige bedrijfscijfers in Q4 zijn over het algemeen solide ondanks de hogere (energie)kosten en aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Voor komend kwartaal zijn bedrijven iets voorzichtiger door verwachte margedruk. Wel is de winstgroei verwachting met zo’n 6-7% nog altijd positief.

Verzend het artikel per e-mail
Winstcijfers geen reden tot zorg

De huidige bedrijfscijfers in Q4 zijn over het algemeen solide ondanks de hogere (energie)kosten en aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Inmiddels heeft 60% van de grootste Amerikaanse ondernemingen hun cijfers over het vierde kwartaal van 2021 gerapporteerd (S&P500). Ook 30% van de Europese (Eurostoxx 600) rapporteerden tot nu toe hun cijfers. Over afgelopen kwartaal is de gemiddelde winst van Amerikaanse bedrijven 6% hoger dan wat analisten verwachtten, voor Europese bedrijven is dat zelfs 9%. Voor de omzetten zien we hetzelfde beeld: 3% voor Amerika en 7% voor Europese bedrijven. De winsten van Amerikaanse ondernemingen liggen zo’n 27% hoger dan in het vierde kwartaal van 2020. Voor de Europese aandelen is dat 66%. Sectoren die er uit springen zijn energie, materialen en technologie. In de VS rapporteerden bedrijven uit deze sectoren een stuk hogere winstmarges dan het gemiddelde over de laatste 5 jaar volgens een rapport van Factset.

Het recordjaar 2021 legt als vergelijkingsbasis de lat voor de komende kwartalen wel hoog. De winstontwikkeling wordt mede bepaald door de omzetgroei en de winstmarges van bedrijven. De opgelopen kosten door gestegen grondstofprijzen en hogere lonen kunnen drukken op de winstmarges. Dat geldt met name voor bedrijven die weinig marktmacht en ‘pricing power’ hebben. Daarnaast blijven problemen in de toeleveringsketens zorgen voor tekorten in de maakindustrie, wat een rem zet op de productiemogelijkheden. Over het eerste kwartaal van 2022 zijn Amerikaanse bedrijven voorzichtiger dan normaal: 72% van de bedrijven heeft de verwachting over de winstgroei getemperd terwijl 60% van de bedrijven dat over de afgelopen 5 jaar deed. Ook is het aantal positieve winstherzieningen aan het afnemen, wat duidt op voorzichtigheid onder analisten. De winstverwachtingen zijn iets naar beneden bijgesteld, maar blijven nog altijd positief met zo’n 6-7%.

Winstcijfers geen reden tot zorg

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.