Shortselling; een rondje Nederland

10 februari 2022 12:49

Meestal zijn het hedge funds, ook wel het ‘slimme geld’ genoemd, die aandelen ‘short sellen’. Het is alleen moeilijk om hierop winstgevend af te sluiten. Er zijn extra kosten aan verbonden, en het inschatten van het juiste moment is bijzonder moeilijk. Er moet namelijk een katalysator zijn die het juiste moment weergeeft.

Shortselling; een rondje Nederland

Short sellen is het proces waarbij aandelen worden geleend om te verkopen om ze vervolgens weer terug te kopen bij een lagere prijs. Het is een risicovolle strategie want als de koers explosief stijgt, kun je in theorie ongelimiteerd verliezen. Hedgefunds maken gebruik van deze risicovolle strategie in bijvoorbeeld een long/short-strategie. Waarbij goedkope aandelen worden gekocht (long) en te hooggewaardeerde aandelen worden ‘geshort’. De tijden voor short selling lijken weer wat florissanter te worden, door de toegenomen volatiliteit en de geleidelijke afbouw van de centrale bank stimulans.

De AFM registreert voor de Nederlandse beurzen de shortposities. Veruit het meest ‘geshorte’ aandeel in Nederland is Wereldhave (10%), daaropvolgend Air-France KLM (8%), en als derde JustEat Takeaway (5%). Wat opvalt is dat de short selling in het geval van Takeaway.com met name te maken had met overnamegeruchten van Just Eat, en ook Grubhub, die uiteindelijk voltooid zijn. In het geval van JustEat hebben de hedge funds het waarschijnlijk bij het rechte eind gehad, maar dat is lang niet altijd het geval. Op de beurs in Amerika werd Tesla vaak ‘geshort’, maar dat aandeel is over de jaren explosief gestegen. Daar zijn dus grote verliezen op geleden. Het blijft dus een risicovolle strategie en ook houden de rendementen niet altijd over. De long/short equity index leverde de afgelopen 10 jaar circa 7,9% op jaarbasis op, waar de brede wereldindex 12,6% opleverde.

Shortselling; een rondje Nederland

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.