Circulaire economie volop in ontwikkeling

16 februari 2022 13:45

De lange termijnvooruitzichten voor het thema zijn goed, want overheden komen steeds vaker met maatregelen en regelgeving die de omslag naar een circulaire economie moeten versnellen. De verwachte winsten op een horizon van vijf jaar liggen hoger dan die van de wereldindex. Wel ligt de waardering door de groei-bias hoger dan de wereldindex, maar niet dusdanig hoog dat het perspectief van het thema daarmee onder druk staat.

Verzend het artikel per e-mail
Circulaire economie volop in ontwikkeling

Na een goed 2021 is dit jaar het thema Circulaire economie (29% rendement in EuR versus ACWI 27,5%) versus AC slechter uit de startblokken gekomen in vergelijking met de wereldindex (-10% versus -5%). De belangrijkste factoren zijn de overweging naar de sectoren industrie en technologie en de onderweging naar de goed presterende sectoren financials en energie. Het themafonds Circulaire Economie richt zich op bedrijven die het circulair denken omarmd hebben. In de circulaire economie staat het model van reduce-reuse-recycle centraal.


Het doel van het circulaire model is dat gebruikte grondstoffen of producten zolang mogelijk in de economie blijven circuleren en niet in het milieu belanden, zoals dat wel het geval is bij het huidige zogenaamde lineaire “take-make-waste” model. Dat dit model tegen limieten aanloopt, met grote schade voor het milieu en klimaat is inmiddels breed gedragen. Overheden komen daarom steeds vaker met maatregelen en regelgeving die de overgang naar een circulaire economie moeten versnellen. Het kan namelijk de vervuiling inperken en de CO2 uitstoot drastisch verminderen. Er geldt sinds de zomer van 2021 een verbod op plastic wegwerpartikelen in de EU en bovendien moeten alle verpakkingen in 2030 volledig recyclebaar zijn.

Bedrijven die nu al voorsorteren op de transitie naar circulair maken hun business modellen toekomstbestendig en zijn daarmee beter voorbereid op deze onvermijdelijk overgang. Binnen het thema is duidelijk aandacht voor de voorlopers in deze transitie. Een ander concept dat past binnen het circulaire denken is het product-als-dienst concept waarbij de focus op het verkopen van een product verschuift naar het aanbieden van een dienst om daarmee de levensduur van een product te verlengen en het gebruik te intensiveren. Daarnaast is er ruimte om bedrijven die onderdeel zijn van de deeleconomie, zoals Uber, op te nemen in de portefeuille. De transitie naar de circulaire economie is aan de gang, maar bevindt zich nog in de beginfase en biedt enorme voordelen voor bedrijven die hierop inspelen.


Deze transitie is naast een bron van kostenbesparingen namelijk ook een bron van innovatie en nieuwe markten. De kansen van het beleggingsthema uiten zich ook in de relatief hoge groeivooruitzichten voor de lange termijn. In vergelijking met de wereldindex biedt de portefeuille van de manager een hogere winst per aandeel over een periode van 5 jaar. Voor de komende 12 maanden is de koers-winstverhouding (24) wel hoger dan die van de wereldindex (18) door de groei en kwaliteits-bias ,maar niet dusdanig hoog dat het perspectief van het thema daarmee onder druk staat. En gecombineerd met de groei van de circulaire economie zien we per saldo genoeg ruimte voor een positieve koersontwikkeling op een horizon van drie tot vijf jaar.

Circulaire economie volop in ontwikkeling

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.