Impact geopolitiek vaak van korte duur

16 februari 2022 14:04

Er zijn meerdere scenario’s mogelijk, waarvan de marktimpact verschilt. Een oorlog met Oekraïne en nieuwe stevige sancties zouden uiteraard grote impact hebben op de korte termijn. Een herhaling van de periode sinds 2014 is ook mogelijk, met aanhoudende spanningen maar zonder grote escalatie. De impact op de markten van dat conflict was verwaarloosbaar. Dit laat zien dat beleggers geopolitieke conflicten snel achter zich laten als een (tijdelijk) evenwicht wordt bereikt.

De impact van geopolitieke risico’s op markten is vaak van korte duur. Dat neemt niet weg dat de marktbewegingen de laatste dagen vooral gedomineerd worden door de berichtgeving over het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Hoewel de rust is teruggekeerd, kent het conflict nog altijd meerdere onzekere scenario’s. Een daadwerkelijke oorlog is uiteraard nog mogelijk, en vanwege het feit dat dit scenario nog niet is ingeprijsd, zal dit voor de brede markten voor stevige koersdruk zorgen op korte termijn. In een 'worst case scenario' met oorlog, gevolgd door stevige financiële en technologische sancties, is een verdere opmars van de olieprijs tot boven de $125 niet uit te sluiten. Rusland en Oekraïne zijn belangrijke leveranciers voor grondstoffen zoals gas en olie, metalen, graan en kunstmest. Daarmee kan escalatie van het conflict tot een verstoring leiden van niet alleen de energievoorziening maar ook de voedselketens. De toeleveringsketens staan al onder druk, met een opdrijvend effect op prijzen.

Vooral landen in opkomende markten als Egypte zullen deze pijn voelen. Dit kan de ontevredenheid in die landen voeden en leiden tot nieuwe opstanden in die regio. Een oorlog is uiteraard geen gegeven. Aanhoudende spanningen zoals we die hebben gezien sinds 2014, na annexatie van de Krim door Rusland en het uitroepen van de Volksrepublieken Donetsk en Loehansk door pro-Russische separatisten, blijft ook een mogelijkheid. De impact op markten destijds was verwaarloosbaar. In feite is deze confrontatie een voortzetting van dat conflict. De Minsk akkoorden van begin 2015 die voor rust moesten zorgen, hielden geen stand. Lange tijd sluimerde dit conflict op de achtergrond, terwijl markten hun interesse verloren. Dit laat zien dat beleggers geopolitieke conflicten snel naar de achtergrond schuiven als ze een tijdelijk evenwicht bereiken, ook al is het conflict niet opgelost. De pijn wordt relatief snel ingeprijsd als het conflict start en de koersen herstellen wanneer het conflict niet langer verslechtert. De portefeuille sturen louter op de angst voor geopolitieke conflicten is daarom niet verstandig.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.