Rente bankobligaties loopt op

24 februari 2022 13:06

Koersen van diep achtergestelde bankobligaties liggen onder druk. De beperkte rentegevoeligheid, de hoge kredietwaardigheid en de aantrekkende aandelenkoersen maken deze obligaties een waardevolle aanvulling in een portefeuille.

Rente bankobligaties loopt op

Hoewel de koersen van de bankaandelen positief reageren op de rentestijging, is de liefde van obligatiebeleggers voor de diep achtergestelde kapitaalinstrumenten van banken, aan het afnemen. Toch is het verlies van 3,5% dit jaar niet afwijkend van dat voor highyield obligaties (-3,8%) of de brede euro benchmark, die ook op -3,5% staat. Maar dat resultaat staat in schril contrast tot de 13% outperformance die de Europese bankaandelen behalen (=6,2% vs – 6,8% voor de MSCI All Countries).


Als de rentestijging doorzet en negatieve rentes verdwijnen, zou dat een opsteker zijn voor banken. Europese banken hebben moeite om de negatieve rentes door te berekenen en het traditionele bankbedrijf (langjarige kredieten financieren met kort spaargeld) is steeds meer onder druk gekomen. De lagere kwetsbaarheid voor rentestijging is ook zichtbaar in de duration van de coco’s van slechts 2,5 jaar. Dat is nog een stuk lager dan voor highyield obligaties. De gevoeligheid voor oplopende credit spreads is wel vergelijkbaar, gezien de spread duration van 5,4 jaar.

Het is echter de vraag of de bankobligaties net zo kwetsbaar zijn voor oplopende kredietopslagen als highyield obligaties. Nu banken in de Eurozone het dividend hervatten, zou dat ook het vertrouwen in de diep achtergestelde bankobligaties kunnen verbeteren. Weliswaar werd daarop de coupon vaak wel voortgezet (behalve bij kernkapitaalinstrumenten), maar deze kan geschrapt worden als geen dividend wordt betaald. Het gevaar op termijn is dat de banken zulke grote uitkeringen willen doen om hun aandeelhouders tevreden te stellen, dat de hoge buffers gaan afbrokkelen. Dat risico lijkt voorlopig laag: de bankbuffers zijn immers aanzienlijk.

Gelet op lage duration van 2,5 jaar, de hoge rating en aantrekkende aandelenkoersen zijn de diep achtergestelde obligaties van banken minder kwetsbaar dan andere obligaties in het hoog risico segment. Met een rente van circa 4% gemiddeld wordt de belegger relatief goed beloond in verhouding tot andere obligaties.

Rente bankobligaties loopt op

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.