Beleggingsfondsen verliezen groene status bij Morningstar

24 februari 2022 13:22

Dataprovider Morningstar heeft van meer dan 1200 fondsen van haar lijst duurzame fondsen verwijderd. Wat betekent dit voor beleggers?

Verzend het artikel per e-mail
Windmolenpark in de oceaan

Dataprovider Morningstar heeft meer dan 1200 fondsen van haar lijst duurzame fondsen verwijderd. Door de komst van de nieuwe groene regels voor beleggen, SFDR, moeten asset managers openheid geven over hoe duurzaam hun fondsen zijn. Dit duurzame beleid is weggeschreven in juridische fondsdocumenten zoals het prospectus. Fondsen waar Moringstar deze informatie niet kon terugvinden in het prospectus zijn nu van de groene lijst gehaald. Dit is niet geheel verrassend omdat uit onze eigen analyses blijkt dat asset managers nog druk zijn met een herziening van hun ESG-beleid om ook aansluiting bij alle nieuwe groene regels voor beleggen zoals de groene taxonomie te vinden.


Op termijn kunnen fondsen dus weer voldoen aan de gestelde criteria voor duurzaamheid. Want iedere gerenommeerde asset manager neemt het verduurzamen van haar beleggingen als een topprioriteit. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat deze omstandigheden het beoordelen van een fonds op duurzaamheid wat complexer maakt en aan verandering onderhevig is.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.