Enige afbouw in inflatie-obligaties

2 maart 2022 13:11

Door de oorlog zijn de inflatieverwachtingen sterk gestegen. Het gevaar bestaat dat de verwachtingen terugvallen als de economische groei afneemt en de ECB renteverhogingen gaat doorvoeren.

Enige afbouw in inflatie-obligaties

Oorlogen zijn inflatoir, omdat ze tot schaarste leiden. De oorlog in de Oekraïne is bijzonder inflatoir, vanwege de grondstoffen die uit de regio worden betrokken. Allereerst vanwege de invloed op de olie- en gasprijzen maar ook op het gebied van graan en metalen. Toch zien we vanuit risicoperspectief reden om de grote positie in inflatieleningen te verkleinen. De outperformance van inflatieleningen versus reguliere staatsleningen in euro is dit jaar alweer 2,5 %-punt, nadat die vorig jaar bijna 10 %-punt bedroeg. Een outperformance van 5% zien we als uitzonderlijk en een reden om de positie te heroverwegen.

De lange termijn inflatieverwachting is inmiddels met 1,96% ruim boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar van 1,7%. Dat geeft aan dat beleggers hogere verwachtingen hebben omtrent inflatie en bereid zijn voor inflatiebescherming te betalen.

We nemen niet volledig afscheid van de positie in inflatieleningen. De bescherming die het biedt voor inflatie is waardevol, zowel uit het oogpunt van portefeuillebescherming als vanwege de huidige inflatieontwikkeling. We oriënteren ons echter ook nadrukkelijk op alternatieven. De draai die begin februari werd aangekondigd in het beleid van de ECB maakt de inflatielinkers mogelijk kwetsbaar. Als de ECB optreedt tegen inflatie neemt de kans op een doorschietende inflatie af. Dat is in elk geval wat de ECB wil bewerkstelligen: dat inflatieverwachtingen afnemen en een loon-prijsspiraal wordt voorkomen.

Wanneer de markt twijfels plaatst bij het nut van een renteverhoging, zal de inflatieverwachting voor de lange termijn daar zelfs hard door worden geraakt. De oorlogssituatie kan de renteverhoging verder naar de achtergrond brengen, want Europa wordt natuurlijk hard getroffen. Maar die inschatting kan ook snel veranderen. Het is nog niet zo lang geleden dat de markt ervan overtuigd was dat Europa in een Japanscenario van deflatie was afgegleden. Daarom past een meer bescheiden allocatie naar inflation-linked obligaties.

Enige afbouw in inflatie-obligaties

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.