Accentverschuiving van Duitse aandelen naar opkomende markten

2 maart 2022 13:17

De oorlogssituatie Oekraïne-Rusland zal de economieën in Europa het hardst raken door de grote afhankelijkheid van energie uit Rusland. De gevoeligheid voor de oorlog in Oekraïne maakt dat we ons minder senang voelen bij grote positie in Duitse aandelen binnen het macrofonds.

Verzend het artikel per e-mail
Accentverschuiving van Duitse aandelen naar opkomende markten

De oorlogssituatie Oekraïne-Rusland zal de economieën in Europa het hardst raken door de grote afhankelijkheid van energie uit Rusland. De gevoeligheid voor de oorlog in Oekraïne maakt dat we ons minder senang voelen bij de maximale convictie en daarom schroeven we het gewicht van Duitse aandelen terug. Tegelijkertijd verhogen we de positie in opkomende markten.

De huidige oorlogssituatie in Oekraïne pleit voor opkomende markten in Azië en Latijns-Amerika, vanwege de lagere gevoeligheid voor het conflict. Een aantal van die landen zijn daarnaast grondstofexporteurs, die profiteren van stijgende grondstofprijzen. De hogere voedselprijzen ten gevolge van het oorlogsconflict zullen echter wel een negatief effect hebben op opkomende markten.

2021 was een uitdagend jaar voor opkomende markten, in het bijzonder China, door het strenge coronabeleid, regeldruk op de technologiesector en de stress op de vastgoedmarkt. Dit jaar zijn opkomende markten relatief beter uit de startblokken gekomen (-4% voor AC Azie ex. Japan, -5% voor EM Small Caps tegenover -6% voor de wereldindex en -9% voor Duitsland). Wel zullen Chinese aandelen gevoelig blijven voor ontwikkelingen op het gebied van regelgeving.

Tegelijkertijd is er al veel negatief nieuws verwerkt in de prijzen van Chinese aandelen, waardoor meevallend nieuws een sterk positief effect kan hebben op de koersen. De prioriteit ligt bij de Chinese autoriteiten op het partijcongres in het najaar van 2022. Dit zal voor president Xi een belangrijk event worden, vanwege zijn mogelijke derde ambtstermijn. In de aanloop naar dit congres is een te sterke afzwakking van de economie ongewenst en die moet dan ook bestreden worden. Dit zal leiden tot meer overheidsinvesteringen en renteverlagingen. Na een dip in het eerste kwartaal verwachten we daarom een sterkere ontwikkeling van de economie vanaf het tweede kwartaal. Op grond hiervan en van de relatief lage waardering (k/w van 13 voor AC Azië ex. Japan, 12 voor EM Small caps tegenover 17 voor de wereldindex), zou een inhaalslag gemaakt kunnen worden, mits de coronaproblematiek in China naar de achtergrond verdwijnt. Samenvattend maakt dit dat onze convictie in aandelen in opkomende markten en specifiek voor China is toegenomen ten laste van de positie in Duitsland.

Accentverschuiving van Duitse aandelen naar opkomende markten

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.