Wat betekent een boycot van Russische energie voor de Europese economie?

9 maart 2022 11:33

De VS en het VK gaan over tot een boycot van Russische energie. Zo’n boycot betekent extra opwaartse druk voor de energieprijzen, met vooral in Europa een neerwaartse druk op de economie. Als gevolg loopt wereldwijd de inflatie ook verder op. De inflatiepiek die eerst voor halverwege 2022 was voorzien, komt daarmee nu op z’n vroegst eind 2022, of zelfs pas begin 2023.

Verzend het artikel per e-mail
Wat betekent een boycot van Russische energie voor de Europese economie?

De Verenigde Staten heeft per direct een verbod op de invoer van olie en gas uit Rusland ingesteld en het VK stopt nog dit jaar met Russische olie. De EU heeft het plan gevat de afhankelijkheid van Russisch gas ook nog dit jaar met twee derde te verminderen.

Het is vrijwel een zekerheid dat de energieprijzen als gevolg van de Amerikaanse en Britse boycot en de plannen van de EU langere tijd hoog blijven, wat neerkomt op hogere inflatie wereldwijd en lagere economische groei, vooral in Europa. Europa importeert normaal gesproken namelijk 30 procent van zijn olie en 35 procent van zijn gas uit Rusland. Wel is het zo dat Europa ook zonder officiële boycot nu al minder Russische olie en gas afneemt dan eerst. Vooral verscheepte olie vindt momenteel moeilijk kopers in het Westen. Veel reders en raffinaderijen vinden de risico’s te groot.

Mocht een volledige boycot doorgang vinden, dan is het zaak voor Europa om snel over te stappen op alternatieven. Die liggen alleen niet voor het oprapen. Europa zou weliswaar vol kunnen inzetten op hernieuwbare energie, maar dit maakt nog maar een beperkt deel uit van de totale Europese energiemix en is op korte termijn moeilijk op te schalen.

Europa moet bij een boycot dus aankloppen bij alternatieve leveranciers van fossiele brandstoffen, maar ook daar zitten haken en ogen aan.

Zo boden schalieolie- en gasproducenten in de VS de afgelopen jaren weliswaar tegenwicht tegen oplopende energieprijzen, maar momenteel hebben zij te kampen met onderinvesteringen en politieke tegenwind. De olie-industrie van Venezuela, het land met de grootste reserves ter wereld, is in slechte staat en zou pas op langere termijn kunnen opschalen. Iran heeft wel reservecapaciteit die snel kan worden ingezet, maar stelt een nieuwe nucleaire deal als voorwaarde. De onderhandelingen daarover verlopen moeizaam. Saudi-Arabië is de grootste speler in de OPEC, maar heeft een ingewikkelde relatie met de Biden-regering. En Qatar, dat na Rusland en Iran wereldwijd de grootste gasreserves heeft, kan weliswaar de LNG-leveringen opvoeren, maar de terminals en infrastructuur in Europa zijn nog niet toereikend om dat te kunnen verwerken.

Alles bij elkaar opgeteld betekent een boycot dus extra opwaartse druk voor de energieprijzen, met vooral in Europa een neerwaartse druk op de economie. Wereldwijd loopt de inflatie verder op. De inflatiepiek die eerst voor halverwege 2022 was voorzien, komt daarmee nu op z’n vroegst eind 2022, of zelfs pas begin 2023.

Wat betekent een boycot van Russische energie voor de Europese economie?

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.