Groene thema’s winnen aan kracht door IPCC en geopolitiek

9 maart 2022 16:17

Het meest recente rapport van IPCC, de klimaat denktank van de VN, benadrukt dat wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen snel omlaag moet. In het rapport draagt IPCC oplossingen en maatregelen aan ter bescherming (adaptatie) tegen klimaatrisico’s.

Groene thema’s winnen aan kracht door IPCC en geopolitiek

Door de focus op de geopolitieke situatie is het meest recente rapport van IPCC, de klimaat denktank van de VN, onderbelicht gebleven. Dat terwijl de boodschap van het rapport juist zo belangrijk is. Zo wordt er door de IPCC nog eens benadrukt dat wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen snel omlaag moet. Er wordt hierbij gewezen op de impact en risico’s van klimaatveranderingen op de kwetsbaarheid van ecosystemen, de samenleving en infrastructuur. In het rapport draagt IPCC oplossingen en maatregelen aan ter bescherming (adaptatie) tegen klimaatrisico’s.

Een belangrijke maatregel is om het herstel en behoud van ecosystemen een topprioriteit te maken. Maar ook hoe we de samenleving inrichten qua gebouwen en infrastructuur vormt een belangrijk element. Zo kunnen meer groene daken, gebouwen en parken de CO2 in de atmosfeer opvangen. Door het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren, zal de CO2-uitstoot dalen. Daarnaast zal er aandacht moeten komen voor agro-ecologische landbouw met een verscheidenheid aan gewassen en begroeiingen, waarbij de kennis van de lokale bevolking meer wordt ingezet. Maar denk ook aan de creatie van natuurlijke opvangreservoirs voor overtollig regenwater.

Naast deze praktische oplossingen, zal er meer nodig zijn om de broeikasgassen omlaag te brengen. Denk hierbij aan een circulaire economie en schone energie. De urgentie voor deze onderwerpen is niet alleen door IPCC duidelijk gemaakt, maar is vergroot door de geopolitieke situatie. Europa ziet in dat zij minder afhankelijk wil zijn van Russische olie en gas. De hoge prijzen van grondstoffen stimuleren hergebruik en de creatie van nieuwe slimme grondstoffen. Ook is een efficiënt gebruik van landbouwgrond nodig voor de productie van agriproducten. Dit wordt gedaan door het inzetten van slimme technieken, zoals precisie landbouw en verticale landbouw (agriproductie in kantoorpanden of fabrieken).

Ook beleggers zien deze urgentie. Bedrijven die actief zijn op het gebied van circulaire economie en grondstoffen liggen goed in de markt, net als de producenten van windturbines en -energie zoals Vestas en SiemensGamesa. Het 1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds heeft een groot gewicht naar dit type aandelen met de thema’s duurzame energie en circulaire economie. Ook het thema future of mobility dat in de gehele keten van elektrische voertuigen belegt, is interessant gezien de aanbevelingen van IPCC. Andere fondsen die in groene thema’s beleggen zijn BNP Energy Transition en iShares Global Clean Energy.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.