Rentestijging onvermijdelijk

16 maart 2022 16:05

Door de dreigende renteverhogingen blijft het een moeilijk jaar voor obligaties, totdat er zicht is op een pauze in het monetair beleid.

Verzend het artikel per e-mail
Rentestijging onvermijdelijk

Vanavond zal de Federal Reserve, de centrale bank van de VS, de rentetarieven met 0,25% verhogen. Waarschijnlijk zullen ze daarbij aangeven dat ze de renteverhogingen zullen voortzetten, ondanks de onzekerheid rond de oorlog. Ook de ECB gaf vorige week aan niet van het voornemen af te zien het beleid snel te gaan verkrappen. De ECB neemt drie maanden in plaats van drie kwartalen om het opkoopprogramma te reduceren. In dit tempo kan in het derde kwartaal al de rente worden verhoogd, al houdt de ECB daarbij een slag om de arm.

Oorlogen zijn inflatoir. Niet alleen de destructie maar ook de verminderde internationale samenwerking zorgt ervoor dat er minder goederen beschikbaar zijn. In Europa wordt de inflatie mogelijk gecompenseerd door dalende groei. De economie van Europa wordt immers hard geraakt door met name de afhankelijkheid van olie en gas.

Voor de VS is het echter goed denkbaar dat de groei aanhoudt. De VS is netto-exporteur van energie en van veel agrarische grondstoffen. Bovendien zal vooral de VS profiteren van hogere defensie-uitgaven. De onrust in de toeleveringsketen zal er ook aan bijdragen dat bedrijven niet gauw zullen willen interen op voorraden en hun investeringen zullen uitstellen. Een mogelijke terugslag in de Amerikaanse economie moet dan ook komen van de consument, vanwege verminderde koopkracht. Maar mogelijk kan die compensatie eisen in de vorm van hogere lonen. Daarmee blijft de noodzaak voor renteverhoging in de VS bestaan en blijft de opwaartse druk op de lange rente in de VS intact. De lange rente in de EU stijgt mee met die in de VS, het blijft dus een moeilijk jaar voor obligaties totdat er zicht is op een pauze in het monetair beleid.

Rentestijging onvermijdelijk

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.