Wat betekent de oorlog voor elektrisch rijden?

16 maart 2022 16:13

De lange termijn casus voor het thema Future of Mobility staat nog stevig overeind, maar de toegenomen druk op de productieketen door de opgelegde sancties en de exportbeperkingen op metalen uit Oekraïne, zullen door de oorlogssituatie op de korte termijn wel de koersen van bedrijven in het thema onder druk kunnen zetten. Zeker als de oorlog continueert.

Verzend het artikel per e-mail
Wat betekent de oorlog voor elektrisch rijden?

Hoewel de trend naar elektrisch rijden onomkeerbaar is, trekt de oorlog ook een wissel op het thema Future of Mobility. Dit jaar is er al 18% af van de koers, waarvan grofweg de helft toe te schrijven is aan de gevoeligheid van hogere rentes vanwege de hoge allocatie naar groeiaandelen binnen dit thema. Zowel de sancties tegen Rusland, als de exportbeperkingen door de oorlog in Oekraïne hebben grote invloed op de productieketen van de auto-industrie.

Rusland is volgens een rapport van Moody’s Analytics de grootste producent van Palladium (44%), een grondstof die wordt gebruikt voor geheugen- en sensorchips. Oekraïne is daarnaast de grootste wereldwijde producent van neon gas (70%), een belangrijke grondstof in het productieproces van halfgeleiders. Geen wonder dus dat chipfabrikanten onder druk staan nu de grootste producenten van belangrijke grondstoffen niet of nauwelijks meer kunnen leveren. De chips worden veelvuldig gebruikt in elektrische auto’s, vandaar dat het gewicht van de chipsector bijna 30% inneemt in het thema met aandelen zoals Nvidia Corporation, NXP Semiconductors en Infineon Technologies. De consequentie is dat het thema bovengemiddeld gevoelig is voor de problemen in de chipsector.

Naast de oorlog, is het zo dat de sector al geruime tijd te maken heeft met problemen in de toeleveringsketen, namelijk door de uitbraak van de pandemie. De oorlogssituatie in Oekraïne die verergert kan leiden tot productiebeperkingen van elektrische auto’s. Daarnaast zorgt de oorlog voor verhoogde inputkosten voor de autoproducenten, of het nou om het gasgebruik gaat of om andere materialen zoals koper en aluminium. Alle prijzen zijn gestegen en daarmee staan naast de omzetten, ook de marges onder druk. De vraag is of de producenten die hogere kosten volledig zullen doorbelasten aan de consument. Een deel van de auto’s zijn namelijk op voorbestelling verkocht.

De lange termijn casus staat nog stevig overeind, want de trend naar elektrisch rijden groeit snel, door de inbedding in regelgeving en afspraken. Hier heeft het klimaatakkoord een duidelijk rol in gehad. Ook is de waardering afgenomen en nu meer in lijn met de wereldindex (koers-winstverhouding van 18 vs 16). De toegenomen druk op de productieketen zullen op de korte termijn de koersen van bedrijven in het thema onder druk kunnen zetten, zeker als de oorlog continueert.

Wat betekent de oorlog voor elektrisch rijden?

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.