Energie aan kop, IT vormt hekkensluiter

25 maart 2022 11:53

Nu we het einde naderen van een tumultueus eerste kwartaal van 2022 bekijken we hoe de sectoren hebben gepresteerd onder deze bijzondere omstandigheden.

Verzend het artikel per e-mail

Uiteraard heeft het conflict tussen Rusland en Oekraïne veel teweeg gebracht en impact gehad op de prestaties. Zo hebben stijgende olie- en gasprijzen een positieve invloed op winsten van energiebedrijven en dusdanig gezorgd voor een stevige rally in deze sector. Deze rally was al ingezet voor de inval van Oekraïne en heeft vervolgens doorgezet. Onder het scenario dat de oorlog blijft aanhouden kunnen energieaandelen hun voorsprong verder vergroten. Het conflict leidde ook tot tekorten in verschillende grondstoffen en dreef de prijzen op, wat bedrijven in de materiaalsector ten goede is gekomen.

Financiële instellingen noteren eveneens een bovengemiddeld rendement in 2022. Het grootste deel van de outperformance werd aan het begin van het jaar behaald toen verwachtingen van rentestijgingen zorgden voor een rotatie vanuit rentegevoelige groeiaandelen naar bedrijven die kunnen profiteren van oplopende rentes, zoals banken. Sinds het begin van de oorlog heeft de sector wel wat minder gepresteerd door de onzekerheid die het teweegbracht rondom economische groei. Dit is iets waar financials gevoelig voor zijn. Daarnaast is er binnen de Europese bankensector blootstelling aan het Russische bedrijfsleven. De sectoren IT, luxegoederen en telecommunicatie hebben het beduidend zwaar dit jaar. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de eerdergenoemde rotatie uit groeiaandelen. Dit type aandeel bevindt zich namelijk veelal in een van deze sectoren. Mochten rentestijgingen continueren, dan ogen deze sectoren nog kwetsbaar. Daarnaast hebben Chinese techaandelen, welke een zwaargewicht vormen in de wereldindex, zwaar onder druk gestaan door regelgeving.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.