Inhaalslag in zicht voor converteerbare obligaties?

30 maart 2022 15:15

Converteerbare obligaties staan onder druk door de combinatie van oplopende rentes, stijgende kredietopslagen en dalende aandelenkoersen. Op grond van de lage waardering en een goede fundamentals is een inhaalslag echter denkbaar.

Verzend het artikel per e-mail
Inhaalslag in zicht voor converteerbare obligaties?

Converteerbare obligaties staan dit jaar onder druk door een combinatie van oplopende rentes, kredietopslagen en dalende aandelenkoersen in met name het groeigedeelte van de markt. Ook zijn de koersen van mid – en small caps sterker gedaald dan grote bedrijven. Small -en midcaps zijn de grootste uitgevers van converteerbare obligaties. Per saldo staat de Refinitiv Convertible Global Focus benchmark 7% in de min. Een converteerbare obligatie kan worden omgezet in aandelen en heeft zowel eigenschappen van aandelen als obligaties. Die optie-karakteristieken van een converteerbare obligatie is door de toegenomen volatiliteit een van de weinige factoren die positief bijdraagt in deze bewegelijke marktomgeving. Sectoren die sterk vertegenwoordigd zijn binnen het convertible bondspectrum zijn IT (25%) en cyclische consumentengoederen (16%) gevolgd door communicatiediensten (12%) en de gezondheidzorg (12%). De brede markt voor converteerbare obligaties bestaat voor 52% uit groeiaandelen, waarvan 39% sterke groeiers zijn volgens onderzoek van Jefferies en Bank of America Merrill Lynch. Met name de aandelen van die sterke groeiers zijn bovengemiddeld kwetsbaar voor rentestijgingen.

De theoretische waarde van converteerbare obligaties ligt momenteel boven de marktwaarde. Daarmee is de waardering van converteerbare obligaties historisch gezien aan de lagere kant. Dat geldt specifiek voor Azië. Het is echter niet zo dat de onderliggende fundamenten over het algemeen zijn verslechterd. De bedrijven uit de benchmark hebben bijvoorbeeld een sterke omzetgroei laten zien. Een inhaalslag van convertibles is daarom denkbaar. En in de huidige volatiele omgeving bieden converteerbare obligaties, door hun optiekarakteristieken en lagere rentegevoeligheid van 2,25, voor de benchmark een combinatie van aandelenexposure en tegelijkertijd bescherming voor rentestijging. Ook is er een significante toename van het universum over de afgelopen jaren (van 150 naar 250 titels), waardoor meer spreiding mogelijk is. Dat kan beleggers trekken naar de beleggingscategorie.

Inhaalslag in zicht voor converteerbare obligaties?

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.