Defensie-aandelen in de schijnwerpers maar niet in de 1895-beleggingsfondsen

6 april 2022 15:43

Hoewel de populariteit van defensie-aandelen toeneemt, blijven beleggingen in controversiële wapens uitgesloten in de 1895-beleggingsfondsen binnen Rabo Beheerd Beleggen. De huidige belangstelling voor deze aandelen verandert daar niets aan. Voor de 1895-beleggingsfondsen geldt een duurzaam beleggingsbeleid, waarin we een aantal keuzes hebben gemaakt naar aanleiding van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Defensie-aandelen in de schijnwerpers maar niet in de 1895-beleggingsfondsen

Defensie-aandelen spinnen garen bij de oorlog in Oekraïne. Hoewel deze aandelen zijn uitgesloten bij grote beleggers, veren deze aandelen op nu de discussie is aangewakkerd of een land niet de middelen moet hebben om zichzelf te beschermen tegen vijandelijke invallen. In de 1895-beleggingsfondsen binnen Rabo Beheerd Beleggen zijn beleggingen in controversiële wapens uitgesloten. De huidige belangstelling voor deze aandelen verandert daar niets aan. Wij maken daarbij geen onderscheid in defensieve en offensieve toepassingen. Wij vinden dit ethisch niet verantwoord, aangezien dit soort wapens op brute wijze tot massaslachtoffers leidt en op verkeerde plekken terecht kan komen. Staatsbescherming laten we over aan de instanties die daar over gaan. Het is niet een segment waar we rendement mee willen maken in onze beleggingsportefeuilles.

Niet stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van Russische bedrijven

Het duurzame beleggingsbeleid van de 1895-beleggingsfondsen gaat nog een stap verder. Hoewel het seizoen met aandeelhoudersvergaderingen al aan de gang is, is besloten om niet te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van Russische bedrijven. Dit om het risico te verminderen dat tegen de sancties in wordt gegaan of dat door te stemmen het Russische regime wordt gesteund. De Russische overheid kan veel invloed hebben bij (staats)bedrijven. Om deze reden zijn ook alle engagementactiviteiten gestaakt. Dit houdt in dat gesprekken met Russische bedrijven over duurzaamheidskwesties om veranderingen te bereiken, niet worden gevoerd. Door de huidige omstandigheden wordt het beoordelen van de corporate governance en het behalen van positieve impact bij deze bedrijven bemoeilijkt.

Beleggen in Rusland niet toegestaan

Daarnaast is beleggen in Rusland niet meer toegestaan in de 1895-beleggingsfondsen, ook niet buiten de benchmark. De zeer beperkte posities die er zijn worden afgebouwd wanneer de markt dat weer mogelijk maakt. Dit komt voort uit de ernst van de schending van de gewelddadige invasie van Rusland van een soevereine staat, wat ook een schending van het internationaal recht is. Verder worden alle sancties die zijn ingesteld door de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere belangrijke organen opgevolgd.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.