Waarom is er geen paniek op de beurs ondanks de oorlog?

6 april 2022 15:14

Aandelen staan sinds het begin van het jaar in de min (-2%). Maar naar verhouding valt dit mee als we kijken naar de oorlogssituatie in Oekraïne. Maar ook de hogere rente, de onzekerheid over de hoge inflatie en de terugtrekkende beweging van centrale banken op de financiële markten spelen daarbij een rol. Sinds het begin van de oorlog op 24 februari staat de beurs met 6% zelfs beduidend hoger. Hoe is dat mogelijk?

Verzend het artikel per e-mail

Wat we zien gebeuren op de beurs is gelijk aan eerdere geopolitieke conflictsituaties. Beleggers kijken vooruit en schatten de pijn van een conflict snel in. Na een verkoopgolf van een aantal dagen of weken wordt er door beleggers weer vooruitgekeken en als de situatie niet verder verslechtert wordt doorgaans het koersherstel ingezet. Slechts prille signalen van de-escalatie van een conflict zijn vaak voldoende om een positieve impact te hebben op de koersen op financiële markten. Het koersherstel van de wereldindex is hier een voorbeeld van.


Daarbij speelt de ontwikkeling van de omzetten en winsten van bedrijven een belangrijke rol. De oorlog heeft daar wel invloed op, maar vooralsnog zijn de winsten en omzetten aardig op peil gebleven. De vooruitzichten zijn voor de komende 12 maanden niet noemenswaardig gedaald. Als je bijvoorbeeld naar Amerikaanse en zelfs Europese aandelen kijkt dan zijn de verwachtingen van de winstgroei toegenomen met respectievelijk 1,8% en 1,2% tot 9% en 8% volgens een rapport van UBS. Ondanks de onzekere situatie rond de inflatie en de crisis in Oekraïne zijn bedrijven dus nog altijd in staat om winstgroei en omzetgroei te laten zien.


De positieve vooruitzichten op de bedrijfswinsten pleiten dus nog steeds voor het opnemen van aandelen in de beheerportefeuilles, zelfs in de huidige omgeving van een oorlog, hoge inflatie en stijgende rentes. Bovendien zijn er nog steeds veel bedrijven die eigen aandelen inkopen en ook dividenden verhogen. Dit draagt bij aan de rendementsontwikkeling. Daarnaast ogen de balansen van bedrijven solide. De schuldenratio’s zijn sinds jaren niet zo laag geweest.


De onzekerheid rond de oorlog zal best nog even kunnen blijven voortduren en als er een verslechtering optreedt in de situatie dan kunnen aandelen opnieuw rekenen op verkoopdruk. Bij het inrichten van de beheerportefeuilles waarbij we rekening houden met allerlei soorten scenario’s, is spreiding over regio’s, sectoren en beleggingscategorieën essentieel.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.