Winstgroei bepalende factor voor richting aandelenmarkten

7 april 2022 13:41

Voor 2022 als geheel wordt een groei verwacht die tussen de 5% en 10% ligt. Samen met het dividendrendement van ruim 2% en het effect van aandeleninkoopprogramma’s biedt dat een beter rendementsperspectief voor aandelen dan voor obligaties. Tegelijkertijd blijft de onzekerheid groot, waardoor een maximale overweging voor aandelen niet op zijn plaats is.

Winstgroei bepalende factor voor richting aandelenmarkten

Met de start van het verkrappende monetaire beleid en zonder overheidssteun zijn aandelenbeleggers vooral aangewezen op de winstontwikkeling als belangrijkste aanjager voor de richting voor de aandelenmarkten. Dit geldt des te meer, omdat een hogere waardering in een omgeving met oplopende rentes en hogere inflatie niet waarschijnlijk is. Sterker nog, de waardering voor de aandelenwereldindex is sinds vorig jaar met 20% gedaald. De impact van de oorlog en de hoge inflatie drukken op de marge-ontwikkeling, waardoor de winstmarges lager zijn dan vorig jaar. Daar staat tegenover dat de omzetgroei hoger zal zijn. De omzetgroei wordt vooral bepaald door de nominale economische groei en die is ondanks de impact van de oorlog hoog. Er zijn een aantal krachten die zorgen voor een positieve impact op de groei. De heropening van de economieën en de opleving van de dienstensector in combinatie met een solide financiële positie van consumenten en aanhoudende bedrijfsinvesteringen. De oplopende loongroei maakt dat bedrijven op zoek gaan naar productiviteitsverhogende investeringen. Dat kan ook vanwege de hoge kaspositie.

Het is dan ook onwaarschijnlijk dat we in de komende kwartalen een winstrecessie zullen zien. Het niveau van de kredietopslagen, die sinds de oorlog zijn gedaald, wijzen eveneens op positieve winstgroei. Het is opvallend dat de omvang van de verwachte winstgroei voor 2022 in de afgelopen drie maanden per saldo is verhoogd met ruim 2%-punt, terwijl in de afgelopen weken het aantal neerwaartse bijstellingen is opgelopen. De verwachtingen voor het eerste kwartaal zijn ondanks de impact van de oorlog het meest positief. Naarmate het jaar vordert, wordt de vergelijkingsbasis minder gunstig, waardoor de jaar op jaar groei afneemt. Voor 2022 als geheel wordt een winstgroei verwacht die tussen de 5% a 10% ligt. Samen met het dividendrendement van ruim 2% en het effect van aandeleninkoopprogramma’s biedt dat een beter rendementsperspectief voor aandelen dan voor obligaties. Tegelijkertijd blijft de onzekerheid groot: niet alleen over de impact van de oorlog en de economische groei, maar ook over de snelheid van de monetaire verkrapping. Een maximale overweging voor aandelen is dan ook niet op zijn plaats.

Winstgroei bepalende factor voor richting aandelenmarkten

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.