Circulaire economie van belang

7 april 2022 13:59

Het thema circulaire economie biedt kansen om sectoren te verduurzamen waar sprake is van een hoge CO2-uitstoot, terwijl de investeringen op een laag niveau staan volgens klimaatdenktank IPCC.

Verzend het artikel per e-mail
Circulaire economie van belang

De meest recente publicatie van klimaatdenktank IPCC geeft de urgentie aan om nu actie te ondernemen, maar tegelijkertijd wordt ook hoop gegeven. De gemiddelde jaarlijkse wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2010-2019 was op het hoogste niveau in de menselijke geschiedenis volgens IPCC, maar het groeitempo is vertraagd. Door het groene beleid van veel overheden en bedrijven is de inzet van hernieuwbare energie versneld en is er meer aandacht voor energie efficiency en het behoud van biodiversiteit. Ontbossingen nemen af. Wanneer nu acties worden genomen, kunnen de emissies in 2030 worden gehalveerd in alle sectoren. Heel belangrijk hierbij is een verandering van ons gedrag door duurzame keuzes te maken, mede met inzet van technologische innovatie. Dit kan resulteren in een reductie van 40-70% in de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050. Dit biedt een aanzienlijk onbenut potentieel volgens IPCC.

Om de uitstoot te verminderen is een efficiënter gebruik van materialen nodig, hergebruik en recycling van producten en een beperking van afval. Maar ook op een duurzame manier bouwen. Deze sector is namelijk goed voor ongeveer een kwart van de wereldwijde uitstoot.

Het bereiken van netto nul zal een uitdaging zijn en vereist nieuwe productieprocessen, emissievrije elektriciteit, waterstof en koolstofafvang en -opslag. Het aantal investeringen in deze segmenten bevindt zich nog op een laag niveau volgens IPCC. Dit biedt kansen voor het thema circulaire economie.

Daarnaast heeft de VN recent een resolutie aangenomen dat het gebruik van (wegwerp)plastic verder verminderd met de steun van 173 landen. Ook dit toont de urgentie van investeringen in de circulaire economie om vervuiling van het ecosysteem te verminderen.

Dit thema bestaat uit verschillende subthema’s waaronder: water- en afvalmanagement, hergebruik en creatie van slimme materialen, duurzame energie en in innovatieve tools die helpen bij een efficiënt gebruik in de sectoren energie, materialen, landbouw en infrastructuur. Hiermee helpen deze tools de meest vervuilende sectoren te verduurzamen. Bedrijven die actief zijn binnen het thema circulaire economie zijn onder meer Waste Management, actief op het gebied van afval en recycling, DSM voor de slimme materialen en Schneider die zich richt op energiemanagement en automatisering. Bedrijven die minder in het vizier liggen maar wel belangrijk zijn, zijn Trimble die met technieken verduurzaming ondersteunt in sectoren waar sprake is van een hoge CO2-uitstoot zoals in de sectoren energie, infrastructuur en landbouw. Autodesk die wereldleider is op het gebied van design en maaktechnologie met 3D-software voor de bouw en productie En het bedrijf Croda die materialen en ingrediënten maakt die tot duurzame en kwalitatief hoge eindproducten leiden. Zo levert het bedrijf materialen aan de agribusiness voor de bescherming van gewassen.

Kortom het thema circulaire economie biedt kansen om sectoren te verduurzamen waar sprake is van een hoge CO2-uitstoot zoals de sectoren energie, bouw en infrastructuur en de agribusiness.

Hiermee draagt het thema ook bij aan verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zoals SDG 6 voor schoondrinkwater en sanitair, SDG 7 betaalbare en duurzame energie, SDG 9 industrie, innovatie en infrastructuur, SDG 12 verantwoorde consumptie en productie en SDG 13 klimaatactie.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.