Small caps en groeiaandelen achterblijvers

7 april 2022 13:20

In het huidige renteklimaat waar door hogere inflatie de druk op centrale banken toeneemt om de rente te verhogen, blijft het voor groeiaandelen een uitdagende omgeving. Groeiaandelen zijn gevoelig voor rentestijgingen vanwege het feit dat winsten verder in de toekomst liggen. De oorlog in de Oekraïne zet een rem op de inhaalslag van waarde en zet ook small caps onder druk. De factor laagvolatiliteit presteert naar behoren in de volatiele omgeving.

Verzend het artikel per e-mail
Small caps en groeiaandelen achterblijvers

In het huidige renteklimaat waar door hogere inflatie de druk op centrale banken toeneemt om de rente te verhogen, blijft het voor groeiaandelen een uitdagende omgeving. Groeiaandelen zijn gevoelig voor rentestijgingen vanwege het feit dat winsten verder in de toekomst liggen. Wel bieden de groeibedrijven met nadruk op kwaliteit bescherming tegen volatiliteit en de onzekerheden rond de oorlogssituatie. Ondanks de stijging in de rente konden deze aandelen afgelopen maand herstellen (4%), maar blijven desondanks met -5,9% achter op de wereldindex (-3,3%).

Niet stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van Russische bedrijven

Binnen het small cap segment bevinden zich ook groeiaandelen met een lage winstgevendheid die een hoge waardering hebben. Bij een draai in het sentiment worden dit type aandelen geraakt en dat is ook duidelijk zichtbaar sinds eind 2021. Bovendien zijn niet alle kleine bedrijven in staat om de hogere inputkosten door te belasten aan de consument. Vaak zijn kleine bedrijven niet de prijszetters. Ook de toename van met name de korte rente in de VS zal small caps bovengemiddeld raken. Kleine bedrijven hebben de tendens financieren zich immers vaak met leningen met een kortere looptijd en gebruiken meer vreemd vermogen. De waardering voor small caps is daarentegen door de correctie relatief gezien lager geworden en nu meer in lijn met de wereldindex. Als de economische groei niet veel verder afneemt dan is het goed mogelijk dat small caps weer wat kunnen herstellen. De factor ‘lage volatiliteit’ biedt vanwege het defensieve karakter bescherming in de huidige onzekere periode. Dat is ook terug te zien in het relatieve rendement van -0,4% dit jaar.

Beleggen in Rusland niet toegestaan

Door de Oekraïne oorlog is de onzekerheid over de economische groei toegenomen, en daarmee zijn de groeivooruitzichten minder gunstig geworden. Dat is een min voor waarde-aandelen. Dat zie je ook terug in de performance, want sinds de oorlog is de inhaalslag van ‘waarde’ tot een halt gekomen. Wat wel voor waarde-aandelen spreekt is de waardering. Die is nog fors onder die van groeiaandelen en historisch gezien is het verschil groot (8x de winst versus 25x voor groeiaandelen). Daarnaast is waarde minder kwetsbaar voor verdere rentestijgingen. Een inhaalslag ten opzichte van groeiaandelen valt daarom niet uit te sluiten als de economie op trend blijft groeien. Dat kan bijvoorbeeld als de oorlogssituatie relatief snel de-escaleert.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

Small caps en groeiaandelen achterblijvers