Kan FAANG 2.0 de originele FAANG onttronen?

14 april 2022 15:15

Beleggers hoefden de afgelopen jaren vaak niet veel verder te kijken dan de FAANG-aandelen (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google). Vandaag de dag bevinden we ons echter in een nieuw marktregime. Strategen van Bank of America (BofA) hebben hier een antwoord op bedacht: de zogenaamde FAANG 2.0. Dit acroniem staat voor Fuel, Aerospace and defense, Agriculture, Nuclear and renewable energy en Gold, metals and minerals.

Kan FAANG 2.0 de originele FAANG onttronen?

Investeren in brandstof(producenten) is volgens hen aantrekkelijk door onevenwichtigheden in vraag en aanbod als gevolg van geopolitieke spanningen en een langdurig gebrek aan investeringen. Met een voortdurende oorlog in Europa nemen ook de uitgaven aan defensie toe en worden budgetten hiervoor door verschillende landen uitgebreid. Bedrijven die actief zijn in deze sector kunnen dus profiteren van hogere investeringen.

Stijgende inputkosten, tekorten aan apparatuur en de groeiende vraag van de middenklasse uit opkomende markten worden genoemd als katalysators voor winsten in de landbouwsector. Kernenergie en duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie zullen blijven profiteren van de energietransitie. Daarnaast heeft het conflict het belang om onafhankelijk te zijn in de energievoorziening vergroot. Aangezien de zorgen over oorlog en inflatie naar verwachting niet snel zullen verdwijnen zou volgens BofA goud het goed kunnen doen als traditionele veilige haven. Metalen en mineralen zijn toegevoegd aan FAANG 2.0 omdat deze een sleutelrol zullen spelen bij de productie van elektrische voertuigen.

Zo lijkt er zeker een punt te maken te zijn voor FAANG 2.0. Om een benadering te maken van de rendementen is een representatief mandje geconstrueerd bestaande uit indices van de sectoren die samen de FAANG 2.0 opmaken. Voor de FAANG rendementen nemen we het gemiddelde van de vijf aandelen. De rendementen voor de strategie zijn met 22,5% dit jaar fors hoger dan voor FAANG (-17,5%) en de wereldindex (-4%). Of dit verder door kan zetten zal moeten blijken.

Kan FAANG 2.0 de originele FAANG onttronen?

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.