Zwakke yen kleine opsteker voor Japanse aandelen

14 april 2022 15:25

De olieprijs en de yen zijn bepalend voor de relatieve performance van Japanse aandelen in de komende maanden. Japanse winsten profiteren doorgaans als de yen sterk deprecieert. Dit effect is afgenomen, maar is per saldo wel positief. Bij aanhoudende zwakte van de yen kunnen bedrijfswinsten een impuls krijgen en kunnen aandelenkoersen herstellen. Maar de mate waarin wordt geremd door de hoogte van de olieprijs.

Japanse aandelen lopen dit jaar 5% achter op de wereldindex. Hoe de relatieve performance zich in de komende tijd verder ontwikkelt, hangt niet alleen af van de heropening van de economieën binnen en buiten Japan en de vraag naar kapitaalgoederen, maar ook van de olieprijs en de yen. De opgelopen olieprijs drukt bovengemiddeld op de winstmarges van Japanse aandelen: Japan is namelijk een netto-importeur van olie. Door de opgelopen olieprijs staan de winstmarges van Japanse bedrijven onder druk, waarmee naar verwachting de winstgroei voor dit jaar lager uitvalt. De verwachte winstgroei voor MSCI Japan is met 5% een stuk lager dan het wereldgemiddelde van ruim 9%. Een impuls voor de winsten kan echter komen van de snel in waarde gedaalde yen, aangezien een derde van de Japanse bedrijven exporteurs betreft. De yen is sinds maart met meer dan 9% gedaald ten opzichte van de dollar, tot het laagste niveau in 20 jaar tijd. De belangrijkste verklaring voor de sterke afzwakking is het divergerende monetaire beleid tussen de Fed en de Japanse centrale bank.

Waar de markten voor de VS rekening houden met 9 renteverhogingen in de komende 12 maanden, houden beleggers er rekening mee dat Kuroda, de voorzitter van de Japanse centrale bank, voorlopig de voet op het gaspedaal houdt. De inflatie in Japan is opgelopen tot 2%, wat laag is in vergelijking met de inflatie in het Westen en vooral gedreven door energie- en voedselprijzen. Onderliggend is er geen sprake van een oplopende prijsdynamiek, waardoor een aanhoudende versoepelend monetair beleid op zijn plaats is. Dat Japanse aandelen een periode tegemoet gaan met een langdurige zwakke yen is daarom niet uit te sluiten. Dit zou volgens UBS een positief effect kunnen hebben van 2% tot 6% op de winsten van Japanse bedrijven, tegen bijna 15% in het verleden. Dat het positieve effect van een depreciërende yen op de aandelenkoersen zwakker is dan in het verleden, komt door de hogere handelsgewogen wisselkoers gecorrigeerd voor de lage inflatie. Een zwakkere yen kan ook een positief effect hebben op de koerswinstverhoudingen, die met gemiddeld 13x de winst lager is dan het wereldgemiddelde van 16,6x. Maar zolang de zorgen onder beleggers over de economische groei toenemen door de impact van de gestegen olieprijs, zal een bestendige outperformance van Japanse aandelen voorlopig uitblijven. Dit beeld kan dus kantelen in een scenario waarin de olieprijs verder daalt en de yen zwak blijft.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.