Franse verkiezingen vormen risico voor Europese financiële markten

14 april 2022 15:33

De tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen gaat tussen Macron en Le Pen. Vooralsnog staat Macron voor in de peilingen, maar zijn overwinning is niet gegarandeerd. Winst voor Le Pen zou grote gevolgen voor de toekomst van de EU, wat ook zou doorwerken in de financiële markten. Met name Europese aandelen zijn in dat geval kwetsbaar.

Verzend het artikel per e-mail
Franse verkiezingen vormen risico voor Europese financiële markten

Na de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen afgelopen zondag, staan Emmanuel Macron en Marine Le Pen op 24 april tegenover elkaar in de tweede ronde. Alhoewel Macron in de peilingen nog steeds aan kop gaat, is zijn marge ten opzichte van Le Pen de afgelopen weken flink geslonken. Een overwinning van Macron is daarmee niet gegarandeerd.

Als Le Pen er op 24 april met de winst vandoor gaat, zou dat grote gevolgen hebben voor de Franse economie en ook doorwerken in de financiële markten. De kosmopolitische Macron en de populistische Le Pen staan namelijk niet alleen sociaal-cultureel lijnrecht tegenover elkaar. Ook op economisch vlak zijn het tegenpolen. Macron heeft de afgelopen jaren met wisselend succes arbeidsmarkt- en belastinghervormingen doorgevoerd. Dat leidde tot de felle protesten van de gele hesjes in 2018, maar zorgde er ook voor dat de Frankrijk als een van de eerste ontwikkelde economieën uit de coronacrisis kwam. Macron staat daarnaast voor intensieve Europese samenwerking en is de architect van het 800 miljard euro-tellende Europese herstelfonds.

Le Pen wil de hervormingen van Macron juist terugdraaien. En alhoewel ze niet meer het standpunt uitdraagt dat Frankrijk de Europese Unie en de euro moet verlaten, is ze nog steeds zeer negatief over het Europese project. Ze wil veel afspraken binnen de Europese Unie herzien en bijvoorbeeld de Franse financiële bijdrage aan de EU terugbrengen. Daarnaast wil Le Pen de commandostructuur van de NAVO verlaten.

De financiële markten zien Le Pen’s plannen daarom als een groot risico voor het Europese project, en voor de bredere samenhang en interne stabiliteit van het Westen. Gelijktijdig met Le Pen’s opmars in de peilingen is de spread tussen Franse en Duitse staatsobligaties dan ook gestegen. En de toegenomen kansen van Le Pen zijn de afgelopen tijd ook zichtbaar in de koersen van Franse aandelen.

De gevolgen van een overwinning van Le Pen zouden echter verder reiken dan alleen Frankrijk en het sentiment in de markten verder onder druk zetten. Met name Europese aandelen zijn dan kwetsbaar. Ook de euro zou waarschijnlijk een knauw krijgen.

Al met al zijn de Franse verkiezingen de komende tijd een bron van onzekerheid voor de financiële markten, waarbij verrassingen niet uit te sluiten zijn.

Franse verkiezingen vormen risico voor Europese financiële markten

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.