Thema ‘Toekomst van mobiliteit’ heeft lange weg te gaan

20 april 2022 14:12

Het thema ‘Toekomst van mobiliteit’ ervaart tegenwind op verschillende terreinen: hoge prijzen voor grondstoffen en energie en tekort aan materialen en componenten. Maar het is onmisbaar voor een duurzame toekomst.

Thema ‘Toekomst van mobiliteit’ heeft lange weg te gaan

Recent staat het beleggingsthema ‘Toekomst van mobiliteit’ onder druk doordat het tegenwind ervaart op verschillende terreinen, zoals de hogere prijzen voor grondstoffen en energie, het tekort aan materialen en elektronische componenten en problemen met levering van materialen. Maar de groeivooruitzichten blijven positief. Het laatste rapport van de klimaatdenktank IPCC van de VN maakt al duidelijk dat meer investeringen in duurzame oplossingen en groene technologieën zoals elektrische voertuigen nodig zijn om wereldwijd de CO2- uitstoot te verminderen. Ook staan de investeringen in de kinderschoenen vergeleken met de innovatiekracht en investeringsmogelijkheden die de gehele keten van elektrische voertuigen bieden.


Op lange termijn zijn elektrische vervoersmiddelen noodzakelijk om de transitie naar een duurzame economie te maken, om milieuvervuiling te verminderen en efficiënt te reizen. Naast elektrische auto’s ligt de kracht vooral in investeringen die duurzaam vervoer met meerdere personen tegelijk mogelijk maakt zoals bussen, treinen, vaartuigen en vliegverkeer. Ook het efficiënt gebruik van vervoersdata en energie-opslagsystemen zoals batterijen, kunnen helpen bij het verduurzamen van mobiliteit. Een andere interessante invalshoek is het delen van voertuigen waarbij vraag en aanbod op een efficiënte manier bij elkaar worden gebracht. Dit maakt dat minder voertuigen nodig zijn.


En uiteraard het hergebruik van materialen of de inzet van nieuwe technologie waarbij zonne-energie en waterstof worden gebruikt bieden enorm veel kansen. Ook regulering en beleid van de overheid om groen vervoer te stimuleren werkt in het voordeel van dit thema. Kortom dit thema biedt dus veel interessante kansen waar beleggingsfondsen dan ook graag op inspelen zoals het 1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds of BNP Energy Transition Fund. Het thema ‘Toekomst van mobiliteit’ maakt nu even een lastige tijd door maar is onmisbaar voor een duurzame toekomst.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.