Zwakke euro niet direct een steuntje in de rug voor Europese aandelen

20 april 2022 14:29

De zwakke euro heeft tegengestelde effecten op de Europese aandelenkoersen. Exporteurs draaien meer omzet, maar zien stijgende kosten als gevolg van hogere energieprijzen.

Zwakke euro niet direct een steuntje in de rug voor Europese aandelen

De euro staat op zijn laagste punt in twee jaar. Sinds eind 2020 is de effectieve wisselkoers met 7 procent gedaald. Die beweging kwam vooral doordat de euro circa 12 procent in waarde daalde ten opzichte van de dollar. Ter vergelijking, de euro daalde vijf procent ten opzichte van de Zwitserse franc. Een goedkopere euro is in normale tijden goed nieuws voor de koersen van Europese aandelen. Dit keer ligt dat genuanceerder.


Enerzijds stuwt een zwakke euro de winsten van grote Europese exporteurs zoals vliegtuigbouwer Airbus en de verschillende Duitse autobedrijven omhoog. Hun goederen worden door de goedkope euro concurrerender op de wereldmarkt. Daarbij zijn de opbrengsten uit hun verkopen in andere, sterkere munten, zoals de dollar, maar veel van hun kosten zijn nog steeds in euro’s. Netto is dat goed nieuws voor de omzetontwikkeling van exporterende bedrijven uit de eurozone.


Anderzijds hebben diezelfde exporteurs veel te lijden onder de hoge energieprijzen. Europa is een netto-importeur van energie. En ook in veel andere grondstoffen is Europa niet zelfvoorzienend. De zwakke euro maakt dat veel grondstoffen, die sinds de oorlog in Oekraïne al flink in prijs zijn gestegen, nog duurder zijn. Daarmee zou het netto-effect op de winst-verliesrekening van bedrijven uit de eurozone nog wel eens negatief kunnen uitvallen, met een navenant effect op de Europese aandelenkoersen.


Voorlopig blijft de euro nog wel even onder druk staan. Een belangrijke reden voor de zwakke euro is het monetaire beleid van de ECB. Vooralsnog zal zij als een van de laatste centrale banken haar monetair beleid normaliseren. Het eind van het opkoopprogramma staat voor juni op de rol en tegen het eind van het jaar volgt dan de eerste renteverhoging. De tweede handelspartner van de eurozone, de Verenigde Staten, heeft tegen die tijd de beleidsrente al meerdere malen verhoogd. Tegelijkertijd is het niet evident dat een directe renteverhoging door de ECB de koers van de euro zou stutten. Als de Europese economie door een monetaire verkrapping in het slop raakt, kan de koers even goed onder druk komen te staan.

Zwakke euro niet direct een steuntje in de rug voor Europese aandelen

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.