Waarderingen zijn niet langer hoog

21 april 2022 15:05

Wie graag een lage prijs betaalt voor zijn aandelen, heeft steeds meer mogelijkheden. Het wereldwijde gemiddelde is gezakt tot het niveau van voor de pandemie, maar de verschillen zijn groot.

Waarderingen zijn niet langer hoog

Wie graag een lage prijs betaalt voor zijn aandelen, heeft steeds meer mogelijkheden. De waardering van de wereldaandelenindex is met een koerswinstverhouding (k/w) van 16,6 gedaald tot het niveau van voor de pandemie. Maar wie onder de motorkap kijkt ziet hele grote verschillen. Vooral buiten de Verenigde Staten (VS) zijn aandelenwaarderingen laag met een gemiddelde k/w van 12,9 tegen 19,2 voor de VS. Ook dicht bij huis.


Zo heeft de AEX een waardering die met 13,2x de verwachte winst voor de komende 12 maanden op het laagste niveau staat sinds 2014. Een belangrijke verklaring voor de snelle en sterke daling van de waarderingen heeft onder meer te maken met de recordwinsten die gerealiseerd zijn vorig jaar. Voor de AEX-index bedroeg de winstgroei bijna 80%, wat beduidende hoger was dan het aandelenrendement van 30%. Dit jaar is daar de koersdaling van circa 10% bijgekomen, terwijl de winsttaxaties in de afgelopen drie maanden met ruim 9%-punt naar boven zijn bijgesteld.


Tel daarbij op de opgelopen rente die de waardering van techaandelen in de AEX-index sterk heeft gedrukt (met ruim 25%) en de opgelopen risicopremie van de oorlog voor met name Europese aandelen en de lage waardering is grotendeels verklaard.

Waardering AEX index op meerjarig dieptepunt

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.