Rentestijging al voor een groot deel ingeprijsd

4 mei 2022 15:35

Het is duidelijk dat de Fed een inhaalslag wil maken en de rente krachtig zal verhogen. Het is interessant om te zien hoe de markt reageert. Na 9 maanden rentestijging is er al veel ingeprijsd, maar mogelijk nog niet alles.

Rentestijging al voor een groot deel ingeprijsd

Het lijdt haast geen twijfel dat de Fed de rentetarieven met 0,5% zal verhogen op de bijeenkomst vanavond. Dat is de grootste renteverhoging sinds juni 2000 toen Fed onder leiding van Alan Greenspan een inhaalslag moest maken omdat de economie hard doorgroeide en de gevreesde Y2K-terugslag niet optrad. Een recessie in 2001 was het gevolg. In de twee voorgaande cycli van renteverhogingen (2004-2006 en 2015-2019) zat niet één rentestap van 0,5%-punt. Ook nu moet de Fed een inhaalslag maken en zijn meerdere sterke renteverhogingen ingeprijsd. Er wordt zelfs al gespeculeerd op een rentestap van 0,75% volgende maand. Voor een stap van een dergelijke omvang moeten we terug tot 1994. Toch is het tempo van renteverhogingen niet het meest relevant. Het gaat er vooral om hoe ver de rente moet worden verhoogd en of dat een niveau is waarop de economie in een recessie zal geraken.


Interessanter wordt het om te zien hoe de markten zullen reageren op de renteverhoging. Er is immers al het nodige verwacht. Inclusief de komende is voor 2,5%-punt aan renteverhogingen ingeprijsd voor dit jaar. Daarbij speelt mee wat het scenario zal zijn dat de Fed schetst voor het te volgen rentepad bij volgende meetings. Als de Fed duidelijk maakt dat het zich grote zorgen maakt over de inflatieontwikkeling en voorsorteert op snelle renteverhogingen en die ver doorschieten in de lange termijn projecties, zou dat tot een negatieve reactie kunnen leiden in de markten. Het is vooral de vraag of de lange rente dan doorschiet vanwege de geschetste renteverhogingen of juist daalt vanwege de vrees voor een recessie op termijn.


Wanneer de Fed daarentegen aangeeft dat het data-afhankelijk wil opereren en bijvoorbeeld refereert aan afnemende kredietgroei nu de hypotheekrente in de VS door de 5% is gegaan, zal het verhoogde tempo van renteverhogingen enigszins worden uitgeprijsd. De vraag is of het tot opluchting zal leiden of tot een afname van het vertrouwen in de Fed. Waarschijnlijk zal de Fed eerst proberen de markten te overtuigen dat het menens is en dat het de noodzaak inziet om snel orde op zaken te stellen. De vraag zal uiteindelijk zijn hoe de markt ermee omgaat dat de Fed mogelijk meer schade aanricht aan de economie dan dat het de inflatieproblemen ermee oplost.


Het is verleidelijk te denken dat de markten hierdoor kwetsbaar zijn, maar na negen maanden van onafgebroken rentestijging is een opluchtingsrally ook best voorstelbaar.

Rentestijging al voor een groot deel ingeprijsd

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.