Afzwakking Chinese munt wijst op meer stimulerende maatregelen

4 mei 2022 15:43

De afzwakking van de yuan vormt niet meteen een significante omslag voor Chinese aandelen. Die komt wanneer er meer zicht komt op de afbouw van de lockdowns en wanneer de druk op Chinese techbedrijven daadwerkelijk wordt gestaakt.

Afzwakking Chinese munt wijst op meer stimulerende maatregelen

De Chinese yuan staat sinds de tweede helft van april sterk onder druk en is inmiddels met ruim 4% in waarde gedaald ten opzichte van de dollar. Hiermee is er abrupt een einde gekomen aan de alsmaar sterker wordende Chinese munt sinds de start van de pandemie. Het kantelpunt vormt de lockdowns die langer duren dan gedacht en sterk drukken op de Chinese activiteit. De economische zwakte blijkt bijvoorbeeld uit recent verschenen inkoopmanagersindices en de daling van de detailhandelsverkopen.


Met de ruimte die de Chinese autoriteiten geven aan de snelle afzwakking van de munt, blijkt dat ze prioriteit geven aan het op peil houden van de economische groei. Dat gaat in een omgeving waarin lockdowns langer duren dan gehoopt en die drukken op consumptieve bestedingen makkelijker als de exportgroei wordt gestimuleerd. In een meeting van het Politbureau van de Chinese Communistische Partij op 29 april bleek ook de urgentie om de groeiafzwakking tegen te gaan. Hoewel al eerder op 16 maart de noodzaak voor stimulerende maatregelen werd benadrukt en aangekondigd werd dat de piek in reguleringsdruk voor Chinese techbedrijven aanstaande was, is het voor het eerst dat het Politbureau zich in deze bewoordingen uitlaat. Hiermee laten de autoriteiten zien dat het hen menens is. Dit betekent echter niet dat een forse afzwakking van de yuan in het verschiet ligt.

China is erbij gebaat dat de munt relatief stabiel blijft. Afgelopen week heeft de Chinese centrale bank, de PBoC, ook maatregelen genomen om de afzwakking van de yuan te matigen door commerciële banken toe te staan minder buitenlandse valuta aan te houden. Een verdere sterke afzwakking van de yuan of erger een officiële devaluatie zoals we in de zomer van 2015 zagen, ligt daarom niet voor de hand. Tegelijkertijd ligt de periode van een alsmaar appreciërende yuan achter ons, vanwege de tegengestelde richting van het monetaire beleid van de Fed en de PBoC.


De afzwakking van de yuan vormt niet meteen een significante omslag voor Chinese aandelen. Die komt wanneer er meer zicht komt op een einde van de lockdowns, wanneer de druk op Chinese techbedrijven daadwerkelijk wordt gestaakt en wanneer de economische groeiafzwakking een halt wordt toegebracht. De omslag in het beleid en de recent uitgesproken steun van het Politbureau wijzen erop dat de tweede helft van het jaar naar verwachting beter zal zijn. Een sterke relatieve opleving van de aandelenkoersen in de tweede helft van dit jaar valt gezien de zeer lage waarderingen van 10x de verwachte winst dan ook niet uit te sluiten.

Afzwakking Chinese munt wijst op meer stimulerende maatregelen

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.