Beleggers laten hun stem horen

5 mei 2022 16:17

Steeds meer beleggers gebruiken hun stemrecht om bedrijven te verduurzamen. Een herbenoeming van bestuurders die niet leveren is daardoor geen vanzelfsprekendheid.

Beleggers laten hun stem horen

Het seizoen met aandeelhoudersvergaderingen (AvA’s) is volop aan de gang. Een belangrijk moment voor (institutionele) beleggers omdat ze met hun stembeleid invloed hebben op voorstellen die de strategie van een onderneming bepalen. Steeds meer beleggers zijn zich hiervan bewust en deze invloed wordt nu vooral ingezet om de duurzame agenda te bepalen.

Geen duurzame doelen, geen beloning

De meest directe vorm om het bestuur tot acties te dwingen is door duurzame doelen aan de belonings- en bonusvoorstellen van bestuurders te koppelen. Deze direct koppelingen van doelen met beloningen moet ertoe leiden dat de duurzame plannen van de tekentafel gaan en tot daadwerkelijke acties vanuit het bestuur gaan leiden. Dit onderwerp staat dan ook hoog op de agenda van veel AvA’s. Bestuurders die onvoldoende leveren worden hierdoor geraakt in hun beloningen of zelfs een herbenoeming kan onder druk staan door een tegenstem van beleggers.

Werk maken van CO2-reductie

Een ander belangrijk onderwerp waar beleggers zich meer laten horen zijn de klimaat- en milieuplannen van een bedrijf. Belangrijke voorstellen die gaan om de CO2-uitstoot tot netto nul te brengen of zelfs negatief maar vooral ook openheid over het bereiken van deze doelstellingen met rapportageverplichtingen kunnen op veel support rekenen. Het stemgedrag van beleggers bepaalt hier hoe snel we de transitie maken naar een duurzame economie.

Beyond gender

Bij sociaal maatschappelijke thema’s staat een beleid voor diversiteit en inclusie hoog op de agenda. Deze gaat een stap dan de verhouding man/vrouw in het bestuur. Beleggers zien graag dat het bestuur een afspiegeling van de samenleving is met minimaal één lid uit een minderheidsgroep. Dit komt ook overeen met het beleid van de Britse overheid die bedrijven in de FTSE 100 index hetzelfde vraag. Daarnaast is het waarborgen van mensenrechten in de gehele keten van een bedrijf een belangrijk onderwerp. Ook bij deze sociale onderwerpen kunnen beleggers met hun stemgedrag invloed hebben bijvoorbeeld door voor of tegen bepaalde benoemingen te stemmen.

Al met al wordt het AvA-seizoen alles behalve saai en hebben beleggers een mooi instrument in handen om een duurzame impact te maken.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.