Waarderotatie zet gestaag door

13 mei 2022 14:13

Hoewel bijna elk type belegger de start van 2022 snel zal willen vergeten, is de pijn beslist niet evenredig verdeeld.

Waarderotatie zet gestaag door

Hoewel bijna elk type belegger de start van 2022 snel zal willen vergeten, is de pijn beslist niet evenredig verdeeld. De rotatie naar waarde-aandelen ten koste van groei heeft – een kleine adempauze in maart daargelaten – gestaag doorgezet. De voornaamste reden is de aanhoudend hoge inflatie. Dit heeft de Amerikaanse centrale bank ertoe gedwongen om versneld renteverhogingen door te voeren om verdere prijsstijgingen te bestrijden. Dit is slecht nieuws voor groeiaandelen. De koers van dit type aandelen daalt bij een oplopende rente doordat toekomstige winsten lager gewaardeerd worden. Technologiebedrijven en de sector luxe consumentengoederen zijn hiervan vooral de dupe. Tegelijkertijd zijn er ook aandelen die juist aantrekkelijker worden naarmate de rente oploopt. Een goed voorbeeld hiervan zijn banken, die vaak sterk vertegenwoordigd zijn in een portefeuille met een waarde focus.

Daarnaast heeft de waarde factor een extra zet gekregen door sterk presterende energiebedrijven als gevolg van oplopende olie- en gasprijzen. Mochten inflatiecijfers sneller dalen dan verwacht, dan zou dit ruimte geven voor centrale banken om hun voet van de rem te halen. Dit zou theoretisch het einde kunnen betekenen van de rally in waarde die we dit jaar zien. Afgelopen woensdag werd er echter nog een inflatiecijfer van 8,3% gerapporteerd in de VS. Wellicht is het dus verstandig om daar je adem niet voor in te houden. Producten die in waarde-aandelen beleggen zijn onder andere de iShares Edge MSCI World Value Factor ETF of het actief beheerde Robeco BP Global Premium Equities fonds.

Waarderotatie zet gestaag door

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.