Realiteitsbesef rond groeiaandelen lijkt terug

18 mei 2022 13:57

Groeiaandelen staan momenteel fors onder druk. Daarmee trekken zij ook de wereldindex flink mee naar beneden. Waarde-aandelen lijken juist hun moment te hebben gevonden, en kennen kleinere verliezen.

Realiteitsbesef rond groeiaandelen lijkt terug

Groeiaandelen hebben dit jaar hele grote klappen gekregen. Waren de grote tech-bedrijven de afgelopen jaren de absolute hoogvliegers op de beurs, dit jaar staat de MSCI ACWI groei-index in euro gemeten zo’n 18 procent in de min en in lokale valuta zelfs 25 procent lager. De verliezen van groeiaandelen hebben een groot effect op de wereldindex. De afgelopen jaren vormden groeiaandelen namelijk een steeds groter deel van die wereldindex. Apple, Microsoft, Tesla, Alphabet, Amazon en Google waren in 2016 samen nog 5 procent van de MSCI ACWI. Dat getal steeg naar bijna 16 procent eind vorig jaar. Inmiddels is het 13 procent.

Gegeven de recente draai in de marktomgeving, waarmee we een lange periode van lage inflatie en lage rentes achter ons laten, is de neergang van groeiaandelen niet heel verrassend. Groeiaandelen moeten het hebben van winsten die ver in de toekomst liggen, en door de opgelopen rente is de verdisconteerde waarde van die verwachte winsten flink gedaald. Wel verschilt de mate waarin groeiaandelen zijn geraakt. Zo hebben groeiaandelen met hoge waarderingen en met negatieve vrije kasstromen het meeste last van de opgelopen rentes. Sommige groeiaandelen zijn hun winst sinds de pandemie volledig kwijtgeraakt en laten minnen zien van 50 procent of meer.

Een groot contrast met de neergang van groeiaandelen is de relatieve stabiliteit van waarde-aandelen. Waarde-aandelen kenmerken zich door stabiele kasstromen en lage waarderingen. De verliezen in dit segment zijn relatief beperkt gebleven. De MSCI ACWI waarde-index verloor dit jaar tot nu toe ongeveer 6 procent en doet het daarmee beter dan de brede index.

Duidelijk was de waardering van aandelen de afgelopen jaren van ondergeschikt belang. Maar met de draai in het macrobeeld lijkt het realiteitsbesef terug. Ongeveer een jaar geleden was de koers-winstverhouding van de MSCI ACWI groei-index zo’n 43. Inmiddels is deze gedaald naar 28, terwijl de koerswinstverhouding van waarde-aandelen blijft steken op 13. Partijen willen niet meer tegen elke prijs instappen. Het belang van een meer gefundeerde waardering lijkt daarmee terug. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de relatieve prestaties van groeiaandelen ten opzichte van waarde-aandelen in de toekomst.

Realiteitsbesef rond groeiaandelen lijkt terug

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.