Meer groen bij reguliere obligatiefondsen

18 mei 2022 13:50

Gewone obligatiefondsen passen steeds meer een groene beleggingsstrategie toe, terwijl die niet perse 'duurzaam' in de naam hebben staan. Ik zoom in op de trends.

Meer groen bij reguliere obligatiefondsen

Dat je als belegger met aandelen de transitie naar een duurzame economie kan maken, is bekend. Maar ook obligatiefondsen passen steeds meer een groene beleggingsstrategie toe waarmee ze voorsorteren op nieuwe groene wetten en regels. Van speciale ‘groene’ obligatiefondsen en de 1895-fondsen van Rabo Beheerd Beleggen is al langer bekend dat ze op een duurzame manier beleggen. Dezelfde ontwikkeling zien we bij reguliere obligatiebeleggingsfondsen en exchange-traded funds (ETF’s), terwijl die lang niet altijd ‘duurzaam’ in hun naam hebben staan. Ik zet drie trends voor je op een rij.

Groene en sociale obligaties

Steeds meer fondsen bieden de mogelijkheid om naast de ‘gewone’ obligaties voor de groene of sociale obligaties van een uitgever te kiezen.

Dit zijn obligaties die door landen of bedrijven worden uitgegeven voor de financiering van duurzame projecten, zoals de aanleg van windmolenparken of sociale woningbouw. Bij bedrijven kan het gaan om de financiering van een duurzame productlijn of een project dat positief bijdraagt aan één of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen.

Ook binnen de gewone obligatiefondsen komen hierdoor meer van dit type obligaties voor, terwijl dit niet perse in de naam hoeft te staan.

ESG-risk rating en de CO2-voetafdruk

Externe dataproviders geven bedrijven een ESG-Risk rating. Deze ratings krijgen steeds meer gewicht in obligatiefondsen. De ambitie is om als fonds een betere – lees meer duurzame – score dan de benchmark of peers te hebben.

Providers bekijken hierbij duurzame factoren, zoals de carbonintensiteit van bedrijven. Bedrijven met een hoge uitstoot zullen doorgaans als risicovoller worden gezien. Deze informatie helpt een fondsmanager om de CO2-voetafdruk van het fonds te verlagen.

Uitsluitingen en ESG-integratie

Steeds meer staats- en bedrijfsobligatiefondsen passen uitsluitingen toe. Dit betekent dat beleggingen in controversiële landen en/of activiteiten zijn uitgesloten. Landen waar sancties tegen lopen of bedrijven de principes voor een verantwoord bestuur van het Global Compact van de VN overtreden, zijn uitgesloten.

Daarnaast kan een fondsmanager bij het selecteren van obligaties factoren op het gebied van ecologie (E), sociaal-maatschappelijke impact (S) of goed bestuur (G) meewegen. Bedrijven die het goed doen op dit gebied hebben dan de voorkeur.

Kortom: ook reguliere bedrijfsobligatiefondsen passen steeds meer duurzame strategieën toe. Als belegger in deze fondsen behaal je je financiële rendement ook nog eens op een verantwoorde manier.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.