Turbulentie AEX, ondanks goede bedrijfscijfers

20 mei 2022 14:19

De bedrijfscijfers en de winstverwachtingen van de AEX zijn goed. Toch vormen de zorgen over inflatie, rente en een mogelijke recessie de boventoon. We verwachten dat de turbulentie op de beurs aanhoudt, maar de sterke dalingen van de waarderingen laten zien dat beleggers al wel een deel van de onzekerheid hebben ingeprijsd.

Turbulentie AEX, ondanks goede bedrijfscijfers

Tegen de achtergrond van de hoge inflatie, de oorlog en de coronarestricties in het eerste kwartaal hebben de bedrijven in de AEX index over het eerste kwartaal betere bedrijfscijfers dan verwacht laten zien. Dat blijkt uit I/B/E/S data. Ook zijn de verwachtingen over de winstgroei jaar-op-jaar voor de komende 12 maanden naar boven gesteld van 5% naar 15%. Dat beeld is ook te zien bij de bredere Europese en Amerikaanse indices. Op de beurs zien we echter dat de koersen over een breed front fors onder druk staan. Het gevolg is dat de verwachte koers-winstverhouding van de AEX index sterk is gedaald naar 12,4 tot onder het langjarig gemiddelde van 13,5 over de afgelopen 15 jaar. Bij de bredere Europese en Amerikaanse indices zien we ook sterk lagere koers-winstverhoudingen dan aan het begin van het jaar.

De zorgen over hogere rentes, inflatie en een mogelijke recessie vormen momenteel de boventoon. De relatief slechte cijfers bij de defensieve detailhandelaren Target en Walmart in Amerika gevolgd door sterke koersdalingen voeden de zorgen dat de inflatie de bedrijfscijfers negatief kan beïnvloeden. Meer negatieve bijstellingen zijn daarom niet uit te sluiten. We verwachten dat de turbulentie op de beurs zal blijven aanhouden, maar de sterke dalingen van de waarderingen laten zien dat beleggers al wel een deel van de onzekerheid hebben ingeprijsd.

Turbulentie AEX, ondanks goede bedrijfscijfers

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.