Wat betekenen hogere rentes voor beleggers in Europese obligaties?

1 juni 2022 14:07

De verwachte renteverhogingen in Europa zorgen ervoor dat obligatiekoersen onderuit zijn gegaan. Hierdoor staan defensieve beleggingsportefeuilles dit jaar stevig in de min. In eerste instantie is dat pijnlijk voor beleggers, maar voor de langere termijn zijn de vooruitzichten op rendement verbeterd.

Wat betekenen hogere rentes voor beleggers in Europese obligaties?

Het verlies op Europese obligaties is vanaf het dieptepunt in de rente in augustus vorig jaar opgelopen tot 11%. Zulke verliezen hebben we sinds 1994 niet meer gezien. Dit koersverlies heeft alles te maken met de verwachte renteverhogingen. De couponbetalingen op bestaande obligaties blijven gelijk. Om hetzelfde rendement te geven als nieuwe obligaties met een hoger renteniveau, dalen de koersen.

Wie al in obligaties had belegd, heeft dus geld verloren. Maar op de langere termijn is een rentestijging beter voor het rendement op obligaties. Dat zit zo. Obligaties leveren kasstromen op in de vorm van coupons en aflossingen. Wanneer die worden uitgekeerd, kunnen ze worden herbelegd tegen een hogere rente. Zo stijgt het rendement over de looptijd geleidelijk.

Op welke termijn pakt een rentestijging gunstig uit?

We hebben een indicatieve berekening gemaakt op basis van de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index. Dit is een index van alle obligaties in euro van goede kwaliteit. We modelleren een rentestijging van 1 of 2 procent in het eerste jaar (zie onderstaande grafiek). Bij een renteschok van 2% is het koersverlies na vijf jaar goedgemaakt. Na acht jaar hebben beleggers een even goed rendement als in het scenario zonder renteschok. Wanneer de looptijd van de belegger langer dan acht jaar is, zal hij zelfs beter uit zijn dan zonder de schok.

Internationaal spreiden

Wil je als belegger minder afhankelijk zijn van de Europese rentebewegingen, dan kun je een beleggingsfonds kiezen dat internationale obligaties koopt. Essentieel is dat de valutarisico’s worden afgedekt, omdat anders de obligatierisico’s volledig gedomineerd worden door de ontwikkeling van de wisselkoersen. Een portefeuille met internationale bedrijfsobligaties van goede kwaliteit heeft na afdekking van het valutarisico een rente van 3,0%. Daarnaast is het risico van rentestijging in andere regio’s minder groot.

Wat betekenen hogere rentes voor beleggers in Europese obligaties?

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.