Vrees voor inflatie neemt af door stijgende rentes

8 juni 2022 16:05

Hoewel de inflatie nog steeds opvallend hoog blijft, nemen de inflatieverwachtingen af nu de centrale banken de rentetarieven sterk verhogen. De markt verwacht kennelijk dat het de centrale banken lukt om de inflatie onder controle te krijgen.

Onvoldoende voor duurzaamheid doet Tesla pijn

Het is interessant om te zien hoe de markt vrijdag reageert op de inflatiecijfers in de Verenigde Staten over de maand mei. De markt bekijkt die met argusogen, want het is vooral de inflatieontwikkeling die beleggers zorgen baart. Toch is het goed voorstelbaar dat we in de VS dezelfde reactie gaan zien als in Europa: dat de inflatieverwachtingen afnemen ondanks hoge inflatiecijfers, omdat de markt verwacht dat de renteverhogingen van de centrale bank de groei – en daarmee de inflatieverwachting op termijn - gaan afremmen.

Wereldwijd veel renteverhogingen

Het verhogen van de rentetarieven is inmiddels al door veel centrale banken in de wereld gedaan. Afgelopen week was het de centrale bank van Australië die de tarieven met 0,5%-punt opschroefde, terwijl die zich eerder aan een lage rente gecommitteerd had. Vandaag volgde India. Wereldwijd hebben volgens Bloomberg al meer dan 50 centrale banken een renteverhoging van een half procentpunt doorgevoerd.

Ook de Europese Centrale Bank (ECB) gaat de rente naar verwachting flink verhogen. De markt verwacht een renteverhoging van 0,25% in juli, gevolgd door mogelijk zelfs een van 0,5% in september en dan telkens 0,25% op alle volgende bijeenkomsten voor de komende twaalf maanden.

Rente stijgt tot boven inflatieverwachting

Het vooruitzicht op renteverhogingen alleen al zorgt ervoor dat de rente nu al stijgt. Beleggers durven nog niet vooruit te lopen op de situatie dat rentetarieven op termijn worden verlaagd. Voor centrale banken komt dat goed uit. Ze kunnen door de marktverwachtingen op te stoken de economie meer afremmen dan met hun renteverhogingen alleen. Daarmee sorteren ze sneller effect en hoeven misschien uiteindelijk minder hard in te grijpen.

Dat de verwachte renteverhogingen effect sorteren, is goed zichtbaar in de marktverwachting voor inflatie. Die zijn in de afgelopen drie weken flink gedaald: met 0,6%-punt voor de komende twee jaar en met 0,3%-punt voor de lange termijn.

Als we de inflatieverwachting op lange termijn naast de rente voor dezelfde periode leggen, dan is de rente nu hoger dan de verwachte inflatie. Aan de periode van negatieve reële rentes komt dus een einde, al blijft de rente op korte termijn nog sterk negatief en daarmee stimulerend. Daarmee blijft de kans op meevallend economisch nieuws de komende maanden groter dan die op tegenvallend nieuws. Dat weerhoudt de rente ervan tot rust te komen.

Vrees voor inflatie neemt af door stijgende rentes

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.