ECB maakt inhaalslag, maar twijfels blijven over kracht van de euro

10 juni 2022 15:24

Met het verder naar boven bijstellen van de renteverwachtingen, maakt de Europese Centrale Bank (ECB) een inhaalslag tegenover andere centrale banken. De twijfels over de kracht van de euro zijn wel sterker geworden. Voor obligatiebeleggers blijft het aantrekkelijker om wereldwijd te beleggen.

ECB maakt inhaalslag, maar twijfels blijven over kracht van de euro

Met het verder opschroeven van de renteverwachtingen door de ECB lopen de verliezen voor obligatiebeleggers op. De Bloomberg Euro Aggregate, waarin alle obligaties van hoge kwaliteit (investment grade) in euro zijn opgenomen, is al met meer dan 12% gedaald dit jaar. De marktverwachting staat nu op 9 renteverhogingen van 0,25% in de komende zeven ECB-bijeenkomsten. Dat betekent dat er tweemaal een stap van 0,5%-punt tussen zit. Daarmee maakt de ECB een inhaalslag, want andere centrale banken in Europa, de VS en opkomende markten hebben al zulke verhogingen doorgevoerd.

Euro verliest op de dollar

De inhaalslag zou de euro sterker moeten maken. Dat is ook gunstig omdat een sterkere munt de geïmporteerde inflatie verlaagt. In feite gebeurde dat ook wel als naar de wisselkoers versus de Europese handelspartners wordt gekeken. Die is de afgelopen vier weken met 1,8% toegenomen. Maar versus de dollar, waar vaak de meeste aandacht naar uitgaat, sloeg de winst al tijdens de persconferentie na het rentebesluit om in een verlies. Dit geeft aan dat de twijfels over de kracht van de euro opspelen.

Renteverschillen binnen de eurozone lopen op

De zorgen hebben vooral te maken met de grote renteverschillen die er binnen de eurozone bestaan. Terwijl de tienjaarsrente in Duitsland 1,4% is, is die in Italië nu 3,6%. Met zulke renteverschillen voor dezelfde munt is het lastig monetair beleid maken. En een snel en langdurig oplopend renteverschil bij de hoge schuldenlast voor lidstaten in Zuid-Europa kan (zonder maatregelen) de muntunie verscheuren. Dit noemen we het fragmentatierisico.

De ECB heeft de renteverschillen tijdens de pandemie verkleind, maar met het staken van het opkoopprogramma en de grotere kwetsbaarheid voor hogere rentes in landen als Italië kunnen de kredietopslagen voor verschillende landen verder uiteenlopen. De ECB gaf wel aan dat ze daarnaar kijkt, maar dat bleef zodanig vaag dat de vrees voor veel hogere renteverschillen begon op te spelen. Het vergt in Europa immers vaak een crisis voordat dit soort weeffouten wordt opgelost.

Wat betekent dit voor beleggers?

Voor obligatiebeleggers is het aantrekkelijker geworden om naar obligaties buiten de euro te kijken. De harder stijgende rente in de eurozone maakt obligaties in euro kwetsbaarder voor koersdalingen. Het renteverschil tussen Europa en de VS kan verder afnemen van het huidige niveau van 1,6%-punt. De renteverhogingen die de ECB op stapel heeft staan, zorgen er bovendien voor dat de kosten van het afdekken voor valuta’s afnemen. Daarmee spreiden obligatiebeleggers die wereldwijd beleggen niet alleen beter het risico, maar krijgen ze ook een hoger rendement.

ECB maakt inhaalslag, maar twijfels blijven over kracht van de euro

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.