Bankaandelen ontspringen de dans

10 juni 2022 15:40

Bankaandelen staan dit jaar op een min van 3%. Daarmee doen ze het minder slecht dan de brede markt. De oplopende rente kan een impuls geven aan de winstgevendheid van banken.

Bankaandelen ontspringen de dans

De hoge inflatie en oplopende rentes hebben de wereldwijde aandelenmarkt dit jaar onder druk gezet. In euro zien we een min van 7,5%. Bankaandelen hebben relatief gezien minder last van de renteontwikkeling en het beleid van centrale banken. Ze presteren met -3% beter dan de brede markt.

Hogere rentemarges

Hoe dit komt? Niet alleen hebben bankaandelen gemiddeld genomen een van de laagste koerswinstverhoudingen (de koers bedraagt gemiddeld 11 keer de jaarwinst), de winstgevendheid kan door de omslag van het beleid van centrale banken ook een impuls krijgen. Het einde van de omgeving met negatieve rentes betekent namelijk afnemende druk op de rentemarges van banken. Dit was een van de belangrijkste negatieve factoren in de afgelopen jaren voor de prestatie van deze aandelen.

Gevoelig voor recessie

Een belangrijk aandachtspunt is de economische groei. De winstontwikkeling van bankaandelen is cyclisch en daarmee gevoelig voor een recessie. Indien de zorgen bij beleggers voor een recessie in de komende maanden de bovenhand krijgen, dan kan het sentiment rond bankaandelen in negatieve zin draaien, wat impact zal hebben op de koersontwikkeling.

Bankaandelen ontspringen de dans

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.