Risico verlaagd in portefeuilles Rabo Beheerd Beleggen Exclusief

14 juni 2022 16:17

De kans op een recessie neemt toe en de onzekerheid daarover zorgt voor sterke koersschommelingen. We hebben ervoor gekozen het risico in de portefeuilles van Rabo Beheerd Beleggen Exclusief terug te brengen. Lead Beleggingsstrategie Taoufik Boussebaa legt uit wat er in je portefeuille is veranderd.

Risico verlaagd in portefeuilles Rabo Beheerd Beleggen Exclusief

Taoufik, wat is er veranderd?

“Begin juni hebben we het risico in de portefeuilles verminderd. We hebben het percentage aandelen verlaagd en obligaties bijgekocht. Daarnaast hebben we het gewicht verlaagd van obligaties met een hoger risico, zoals high yield en obligaties in opkomende markten. Daarvoor in de plaats hebben we het gewicht van bedrijfsobligaties met een hoge kwaliteit (investment grade) verhoogd.”

Waarom verlagen we het gewicht van aandelen?

“De kans op een recessie in de komende 12 tot 18 maanden is toegenomen. De onzekerheid over wanneer de inflatie piekt en hoeveel renteverhogingen er nodig zijn, voedt de koersschommelingen op de markten. Dat komt door verschillende factoren: de aanhoudende oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en het rappe tempo van renteverhogingen door centrale banken. Aandelen zijn kwetsbaar bij een recessie, terwijl door de snel opgelopen rente de bufferfunctie van obligaties is verbeterd. De ruimte voor een daling van de kapitaalmarktrentes bij een recessie is namelijk groter geworden.”

“Ik wil wel graag benadrukken dat we een lichte voorkeur houden voor aandelen. De angst voor een recessie is voor een deel al in de prijzen verwerkt. Aandelen zijn sinds begin van het jaar een stuk goedkoper geworden. Betaalde je aan het begin van het jaar ruim 18 keer de winst, nu is dat nog 15 keer. Daarnaast kunnen koersen zich bij een milde en korte recessie snel herstellen. Aandelen blijven oververtegenwoordigd in de portefeuilles van Rabo Beheerd Beleggen, maar minder sterk dan voorheen.”

En hoe zit het met obligaties?

“De rentes stijgen wereldwijd. Daardoor hebben obligaties een flinke tik gekregen. Sinds begin dit jaar zijn de koersen met 10 procent gedaald. Tegelijkertijd zijn de vooruitzichten op rendement door de opgelopen rente verbeterd. De hogere rente draagt ook bij aan de bufferfunctie in portefeuille. Mocht het tot een recessie komen, dan zorgen obligaties voor demping.”


“We kijken wel kritisch naar het type obligatie waarin we beleggen. Binnen het 1895 Fixed Income Opportunity Fund zien we dat hoogrisico-obligaties en obligaties van opkomende markten extra kwetsbaar zijn bij een recessie. We hebben een deel van de risicovolle obligaties in de obligatieportefeuille verkocht en in plaats daarvan wereldwijde (bedrijfs)obligaties gekocht met een hoge kredietwaardigheid. De financiële positie van kredietwaardige beursgenoteerde ondernemingen is solide en het faillissementsrisico is extreem laag, terwijl deze obligaties inmiddels wel een rendement van zo’n 3% bieden.”

Is er ook wat veranderd in de themafondsen?

”Jazeker. Zo hebben we onze aandelenpositie in het thema ‘Future of Mobility’ verkleind en extra aandelen in het thema ‘Duurzame energie’ gekocht.”

“We zien dat bedrijven binnen ‘Future of Mobility’ te maken hebben met hoge prijzen voor grondstoffen en energie en tekort aan materialen en onderdelen. We denken dat deze moeilijkheden nog een tijd aanhouden. Rond duurzame energie zijn de vooruitzichten juist verbeterd. Door de sancties tegen Rusland verwachten we extra groei bij bedrijven die zich met het opwekken van duurzame energie bezighouden. Daarom hebben we gekozen om extra te beleggen in dit fonds.”

Drukke tijden dus?

“Inderdaad, de markten zijn volop in beweging en dat zal nog wel een tijdje zo blijven. Zolang er onzekerheid bestaat over de inflatieontwikkeling en het aantal renteverhogingen dat nodig is om de oplopende inflatie te beteugelen, zullen koersuitslagen naar boven en vooral naar beneden groter zijn dan normaal. Beleggers moeten hierop voorbereid zijn. Een goede spreiding en focus op de lange termijn zijn in deze marktomstandigheden essentieel.”

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.