Vooruitzichten voor duurzame energie naar boven bijgesteld

15 juni 2022 15:25

Rond duurzame energie zijn de vooruitzichten verbeterd. Daarom hebben we gekozen om binnen het 1895 Aandelen Thema Opportunity fonds extra te beleggen in dit thema. Door de sancties tegen Rusland verwachten we extra groei bij bedrijven die zich met het opwekken van duurzame energie bezighouden. Bovendien wil de Europese Commissie sneller van het Russische gas af door de oorlog.

Vooruitzichten voor duurzame energie naar boven bijgesteld

In de VS is er recentelijk meer steun voor de duurzame sector gekomen. President Biden heeft aangekondigd om de zonnecellen en -panelen uit Zuidoost-Azië (Cambodja, Thailand, Vietnam en Maleisië) vrij te stellen van importheffingen. Bovendien heeft de president het ministerie van Energie gemachtigd om de oorlogswet te gebruiken voor een periode van twee jaar. Daarmee wordt de focus op het opschroeven van de productie van duurzame energie gelegd, wat zal leiden tot een sterkere groei van duurzame energie.

We zijn dus positief over de vooruitzichten van duurzame energie. Daarom hebben we het gewicht van dit thema in het 1895 Aandelen Thema Opportunity fonds verhoogd.

Future of Mobility heeft het moeilijk

Het thema ‘Future of Mobility’ bouwen we gedeeltelijk af binnen het 1895 Aandelen Thema Opportunity fonds. We zien dat bedrijven die zich bezighouden met deze trend te maken hebben met hoge prijzen voor grondstoffen en energie en tekort aan materialen en onderdelen. Met name de schaarste van de grondstof lithium, dat in de batterijen van elektrische auto’s wordt gebruikt, zorgt voor hogere kosten voor producenten (zie de grafiek hieronder). We denken dat deze moeilijkheden nog een tijd aanhouden, al blijven de langetermijnvooruitzichten voor het thema ronduit goed.

Ook afbouw in Robotica

Naast deze aanpassing zien we ook reden om het thema Robotisering deels af te bouwen. De relatieve waardering van aandelen binnen dit thema is de afgelopen maanden gedaald, maar minder hard dan bij een aantal andere thema’s. Anders gezegd: aandelen in robotisering zijn in verhouding duur. Daarom hebben we besloten om het gewicht van Robotica in het 1895 Thema Aandelenfonds te verkleinen.

Vooruitzichten voor duurzame energie naar boven bijgesteld

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.