Kansen in obligaties in opkomende markten?

16 juni 2022 17:27

Sinds het begin van het jaar hebben ook obligaties uit opkomende markten te maken gekregen met een dubbele klap van stijgende rentes en oplopende risico-opslag. Voor beleggers die nu instappen is dat helemaal niet zo slecht. De huidige verwachte rendementen in opkomende markten wijzen op historisch aantrekkelijke waarderingen.

Sinds het begin van het jaar hebben ook obligaties uit opkomende markten (Emerging Market Debts) te maken gekregen met een dubbele klap van stijgende rentes (vanwege de uitverkoop van staatsobligaties) en oplopende risico-opslag (vanwege verminderde risicobereidheid). Zo is de J.P. Morgan EMBIG Diversified Hedged EURO index circa 20% gedaald en is de risico-opslag inmiddels opgelopen tot boven de 4%. Hierdoor is het effectief rendement (yield) gestegen naar ongeveer 7% gemiddeld.

Historisch aantrekkelijke waarderingen

Voor beleggers die nu instappen is dat helemaal niet zo slecht. De huidige verwachte rendementen in opkomende markten wijzen op historisch aantrekkelijke waarderingen. Daarnaast kunnen de centrale banken in opkomende markten, als ze slagen in hun opzet om de inflatie onder controle te brengen, ook als eerste weer de rente verlagen.

Tegenover het aantrekkelijke rendement staat een aantal risico’s, zoals het risico op een nieuwe schuldencrisis, aangezien opkomende landen voor recordhoge bedragen hebben geleend. Daarnaast blijven politieke risico’s een belangrijke factor in opkomende markten.

Obligatiefondsen voor opkomende markten

Voorbeelden van fondsen die beleggen in obligaties in opkomende markten zijn de iShares J.P. Morgan Local Govt Bond ETF en het DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable-fonds. Dit laatste fonds belegt duurzaam in obligaties in opkomende markten en vermijdt landen die slecht scoren op duurzaamheidscriteria.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.