Terug naar de steentijd?

1 juli 2022 15:29

Met de zorgen rondom inflatie die de markt in hun grip heeft gehouden, hoor je steeds vaker dat het verstandig is om je geld ‘in stenen’ te stoppen. Hou wel goed voor ogen dat de vastgoedmarkt heel divers is en dat de kansen en risico’s per segment behoorlijk verschillen

Header terug naar de steentijd

Met de zorgen rondom inflatie die de markt in hun grip heeft gehouden, hoor je steeds vaker dat het verstandig is om je geld ‘in stenen’ te stoppen. Beursgenoteerd vastgoed staat dit jaar met bijna 14% in de min. Daarmee presteert het slechts in lijn met de wereldaandelenindex. De historie wijst echter uit dat vastgoed op de lange termijn in de pas loopt met inflatie. Hou wel goed voor ogen dat de vastgoedmarkt heel divers is en dat de kansen en risico’s per segment behoorlijk verschillen. Bij ons kun je in diverse vastgoedfondsen beleggen die goede spreiding bieden over deze segmenten.

Vastgoedsegmenten bieden verschillende kansen en risico’s

De vastgoedmarkt bestaat uit verschillende segmenten, zoals woningen, hotels en restaurants, kantoorpanden en zorgfaciliteiten. Elk van deze segmenten heeft eigen karakteristieken en varieert daarmee in gevoeligheid voor factoren zoals inflatie of economische groei. Zo kan een recessie vooral pijnlijk zijn voor hotels omdat een deuk in de vrije bestedingen van de consument de vraag dempt. Ziekenhuizen daarentegen zijn nodig in elk economisch scenario en vormen dus een stabielere belegging.

Ook langetermijntrends hebben uiteenlopende impact op de segmenten. Zo kan er bijvoorbeeld met datacenters worden ingespeeld op de opkomst van Big Data en cloud computing, en is de vergrijzing een stimulans voor woonfaciliteiten voor ouderen. Daartegenover staat dat kantoorpanden en winkelcentra onder druk kunnen komen te staan door de beweging naar thuiswerken en e-commerce. Beleggers doen er goed aan om zich bewust te zijn van het feit dat vastgoedbeleggingen onderhevig kunnen zijn aan verschillende risico’s.

Aanbod van fondsen

In ons assortiment binnen Rabo Zelf Beleggen is een aantal vastgoedfondsen beschikbaar, zoals Kempen Global Property Fund, AXAWF Global Real Estate Securities en Robeco Sustainable Property Equities. Dit zijn actief beheerde fondsen waarmee de belegger toegang krijgt tot managers die kansen kunnen benutten in de hiervoor beschreven segmenten. Daarnaast kun je als belegger kiezen voor de iShares Developed Market Property Yield ETF en BNP ESG Global Property Securities. Deze tracken beide een wereldwijd gespreide vastgoedindex en bieden dus gediversifieerde blootstelling tegen lagere kosten.

Met de zorgen rondom inflatie die de markt in hun grip heeft gehouden, hoor je steeds vaker dat het verstandig is om je geld ‘in stenen’ te stoppen.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.