Terug naar de jaren zeventig?

6 juli 2022 13:30

Er zijn overeenkomsten tussen de jaren 70 en nu. Toch gaan we niet uit van een stagflatiescenario, zoals toen. Valt er qua beleggen iets te leren van die tijd? De beurskoersen gingen in de jaren 70 flink op en neer. De nominale jaarrendementen waren meer dan 7 procent, maar door hoge inflatie was het reële jaarrendement een stuk lager.

Hoge inflatie, onrustige financiële markten, een oorlog in een belangrijke grondstofproducerende regio: de huidige situatie in de wereld vertoont een paar opvallende gelijkenissen met de situatie in de jaren zeventig.

Verschillen tussen toen en nu

Maar er zijn ook belangrijke verschillen. Toen was er sprake van serieuze stagflatie: in veel landen was er sprake van langdurige economische krimp terwijl de inflatie hoog bleef. Zo duurde de Amerikaanse recessie die in 1973 begon zo’n anderhalf jaar. Vooralsnog lijkt het nu niet die kant op te gaan, al is de kans op een economische terugval in de VS en in de eurozone de afgelopen maanden wel toegenomen.

Vooropgesteld, wij gaan er momenteel niet van uit dat de geschiedenis zich gaat herhalen. Er zijn genoeg verschillen. Zo steeg de olieprijs, een belangrijke drijver van inflatie, toen stukken harder dan nu. Ook zitten centrale banken inmiddels een stuk korter op de bal als het om inflatie gaat. Alhoewel dat laatste ook juist voor een scherpere economische neergang kan zorgen. Verder was er in veel landen sprake van een automatische koppeling tussen lonen en prijzen, waardoor er makkelijker een loon-prijsspiraal kon ontstaan.

Wat deed de beurs in de jaren zeventig?

Maar laten we toch kijken naar wat de beurs in de stagflatiejaren van een halve eeuw geleden precies deed. In het decennium van 1970 tot 1980 was het gemiddelde nominale jaarrendement van de wereldaandelenindex 7,4%.

Dat cijfer verhult wel twee zaken. Allereerst schommelde het jaarrendement flink. Na een piek in 1972 verloor de index 37% van zijn waarde in jaren 1973 en 1974. Een stevige rebound van 35% volgde in 1975. Ten tweede was, zoals gezegd, de inflatie in de jaren zeventig hoog: gemiddeld 7,1% op jaarbasis. Daarmee komt het gemiddelde reële jaarrendement van de wereldaandelenindex een stuk lager uit, op 0,3%. Over de hele jaren zeventig gaat het dan om een reëel rendement van opgeteld 3,0%.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.