Echo uit het verleden voor Chinese techbedrijven

15 juli 2022 10:33

Chinese techbedrijven hebben deze week een nieuwe klap te verduren gehad, in de vorm van een verse ronde boetes voor Alibaba en Tencent. Hiermee kreeg de angst voor overheidsingrijpen een nieuwe impuls, nadat deze het afgelopen jaar al hevig op de sector heeft gedrukt.

Angst voor overheidsingrijpen laait opnieuw op  na boetes voor Alibaba en Tencent.

Van de piek in februari vorig jaar daalde de Hang Seng Tech index maar liefst 65% tot de (voorlopige) bodem in maart 2022. Fondsen met blootstelling, zoals Robeco Chinese Equities en Comgest Growth China, hebben het zwaar te verduren gehad. Vanaf de bodem in maart is er wel een aardig herstel geweest (zie de grafiek hieronder). Maar na het nieuws van deze week laaien de zorgen op dat de kust nog niet veilig is voor Chinese tech.

Herhaalt de geschiedenis zich?

De reguleringsslag die we nu zien, is geen nieuw fenomeen in China. Over de jaren heeft de overheid de meest dominante sector vaker het vuur aan de schenen gelegd. Rond de aanvang van het millennium werd de Chinese aandelenmarkt gedomineerd door telecombedrijven. Zij waren zo machtig geworden dat de overheid hen dwong om tarieven te verlagen. De businessimpact was zodanig dat tien jaar later onder de grootste bedrijven van China bijna geen telecom meer te vinden was. In plaats daarvan waren het de banken die de grootste sector vormden. Ook hier greep de staat in en kwam met strengere eisen, waarna ook de banken wegzakten op de ranglijst.

Het afgelopen decennium stond vooral in teken van de internetaandelen. Deze bedrijven hebben de overheid geholpen economische groei te stimuleren en de middenklasse te vergroten. Maar Chinese tech is ondertussen zo groot en winstgevend geworden, dat de overheid zich opnieuw genoodzaakt lijkt te voelen om macht in te perken via regelgeving.

Hoewel er geen directe parallellen zijn te trekken met het verleden, lijkt de huidige situatie wel op wat we al eerder hebben gezien. Zoals Mark Twain ooit schijnt te hebben gezegd: ‘De geschiedenis herhaalt zichzelf niet, maar ze rijmt wel.’

Beleggingsimplicaties

Wat kunnen we als les meenemen? Wellicht dat het verstandig is om niet tegen de Chinese staat in te werken, maar juist met hem mee te investeren. Het is vaak vrij duidelijk waar prioriteiten van de Chinese overheid liggen. In de jaren negentig was dit het uitbouwen van infrastructuur, wat tot de opkomst van telecom leidde. Internetaandelen waren de afgelopen jaren profiteurs van de inzet op modernisering en een groeiende middenklasse.

Als we deze logica volgen en het huidige beleid bekijken, zouden de kansen voor de komende periode kunnen liggen bij producenten van groene energie, elektrische auto’s, chips en industriële robots.

Angst voor overheidsingrijpen laait opnieuw op  na boetes voor Alibaba en Tencent.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.