Uitdagingen voor duurzame energie, maar beleggingscasus niet veranderd

20 juli 2022 10:53

Beleidsonzekerheid, schaarste van grondstoffen en technologische uitdagingen plagen de sector duurzame energie. Tegelijkertijd is de urgentie om te verduurzamen op veel vlakken zodanig groot dat de beleggingscasus voor duurzame energie voor ons ongewijzigd is. Ook de markten houden vertrouwen: de koersen van bedrijven die zich bezighouden met duurzame energie presteren dit jaar een stuk beter dan de wereldaandelenindex.

Beleidsonzekerheid, schaarste van grondstoffen en technologische uitdagingen plagen de sector duurzame energie. Tegelijkertijd is de urgentie om te verduurzamen op veel vlakken zodanig groot dat de beleggingscasus voor duurzame energie voor ons ongewijzigd is. Ook de markten houden vertrouwen: de koersen van bedrijven die zich bezighouden met duurzame energie presteren dit jaar een stuk beter dan de wereldaandelenindex.

Verhitte tijden

De extreme hitte van de afgelopen weken in grote delen van Europa heeft ons nog weer eens met de neus op de feiten gedrukt: de energietransitie, van vieze naar schone energiebronnen, moet sneller.

Wind mee in Europa

En naast de steeds zichtbaarder wordende klimaatgevolgen heeft het verbranden van olie, gas en kolen ook grote geopolitieke implicaties, zo heeft de oorlog in Oekraïne laten zien. Europa gaat door de afhankelijkheid van Russische energie een zeer onzekere economische tijd tegemoet.

In het plan van de Europese Commissie om de dreigende energiecrisis het hoofd te bieden, hebben extra investeringen in duurzame energie dan ook een prominente plek. Qua beleid, in Europa althans, en gevoelde urgentie hebben investeringen in duurzame energie de wind mee.

Beleidsonzekerheid in de VS

Maar waar Europa voortvarend te werk gaat, is in de VS het klimaatplan van de regering Biden afgeschoten door de conservatieve democraat Joe Manchin. Biden kijkt naar eventuele geitenpaadjes die hij als president kan nemen, maar feit blijft dat in de VS beleidsonzekerheid de energietransitie belemmert. Publieke investeringen blijven achter en private investeerders weten niet waar ze aan toe zijn.

Financiële en technologische uitdagingen

Tot zover beleid. Meer algemeen zijn hoge kosten een mogelijk obstakel voor de energietransitie. Toeleveringsketens zijn nog niet geheel hersteld van de coronacrisis en wat betreft bepaalde materialen heerst schaarste of wordt er schaarste voorzien. Er zijn bijvoorbeeld grote investeringen in nieuwe mijnen nodig om de aankomende vraag naar koper te kunnen vervullen.

Ook de opslagmogelijkheden voor duurzame energie vormen een grote uitdaging. Duurzame energie moet kunnen worden opgeslagen om bruikbaar te zijn in de energiehuishouding. Dat kan met batterijen, maar voor andere technologieën, zoals Compressed Air Energy Storage (CAES) of groene waterstof, geldt dat de kosten omlaag moeten om het financiële plaatje kloppend te maken. Daar is verdere schaalvergroting en innovatie voor nodig.

Casus staat als een huis

Zo zijn er legio uitdagingen op het gebied van duurzame energie. Op korte termijn vormen beleid, beschikbaarheid van grondstoffen en technologie in meer of mindere mate obstakels. Tegelijkertijd is de urgentie op veel vlakken zodanig groot dat de casus voor duurzame energie staat als een huis. Dat ziet de markt momenteel ook zo. De koersen van relevante bedrijven doen het dit jaar beter dan de wereldaandelenindex. Investeren in zulke bedrijven, zoals wij doen via het 1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds, is een no brainer.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.