Draai naar Amerikaanse inflatieobligaties door onzekerheid over prijsstijgingen

21 juli 2022 16:56

Ondanks de recente koersverliezen van inflatieobligaties blijven we binnen Rabo Beheerd Beleggen vasthouden aan onze positie in dit type obligaties vanwege de aanhoudende onzekerheid over de inflatie(verwachtingen). Wel hebben we een draai gemaakt naar de VS. We hebben de helft van onze positie in Europese inflatieobligaties verkocht en het vermogen herbelegd in Amerikaanse inflatieobligaties (TIPS).

Rising food prices. Surprised woman looking into a paper check at the mall, holding a paper bag with fresh herbs and a baguette.

Rol van inflatieobligaties in de portefeuille

Binnen het 1895 Wereld Investment Grade Obligaties fonds hebben we plek ingeruimd voor inflatie-obligaties (12% van het fonds) om het inflatierisico af te dekken. Dat zijn obligaties waarbij de hoofdsom oploopt met de prijsindex. Over die verhoogde hoofdsom wordt de coupon (de rentevergoeding) betaald.

Dat heeft goed gewerkt in de afgelopen anderhalf jaar, maar sinds mei blijven de inflatieobligaties achter, vooral vanwege dalende inflatieverwachtingen. Europese obligaties daalden 3,8% in mei en juni, Europese inflatieobligaties 6,7%. Dit jaar doen inflatieobligaties het met -6,1% nog wel beter dan de Europese obligatie-index (-12,1%). Dat de inflatieverwachtingen dalen komt door het strengere beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), de hogere rentes en het dalende consumenten- en producentenvertrouwen door de angst voor een recessie.

We blijven vasthouden aan onze positie in inflatieobligaties vanwege de aanhoudende onzekerheid over de inflatie(verwachtingen). Wel maken we een draai naar de VS.

Draai van Europa naar de VS

Binnen het 1895 Wereld Investment Grade Obligatiefonds is de helft van de Europese inflatieobligaties herbelegd in inflatieobligaties in de VS. Daar zijn verschillende redenen voor aan te voeren.

De langjarige inflatieverwachtingen van de VS en Europa zijn naar elkaar gekropen (zie grafiek). Het verschil in verwachte inflatie tussen EU en VS beweegt historisch tussen de 0,40% en 1,10% en zit nu aan de onderkant van deze range. Naar verwachting kan dit verschil weer oplopen. We zien de inflatie in Europa namelijk hoofdzakelijk als een energieprobleem, aangewakkerd door onzekerheid over Russische gasleveringen. In de VS is de kans op een loonprijsspiraal groter. De arbeidsmarkt is daar krapper en de loongroei hoger. Voor de VS zien we de kans op langdurig hogere inflatie dus als een groter gevaar.

Ook is de inflatie historisch gezien hoger in de VS. Het feitelijke verschil in inflatie is deze eeuw 65 basispunten geweest. Dit is gedeeltelijk toe te schrijven aan een ruimer monetair beleid en een andere samenstelling van de economie, maar heeft ook te maken met een andere samenstelling van het ‘mandje’ op basis waarvan de prijsstijgingen worden gemeten. Zo tellen de huren sterk mee en bevat het de hogere zorgkosten in de VS.

Tot slot sluit een internationale invulling van inflatieobligaties beter aan bij de wereldwijde benchmark van het fonds en biedt deze diversificatievoordelen.

Effect op de portefeuille

De inflatieobligaties bevinden zich in het veilige deel van de obligatieportefeuille. Na de recente verschuiving bestaat 6% van het 1895 Wereld Investment Grade Obligatiefonds uit Amerikaanse inflatieobligaties.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.