Banken nemen de temperatuur op

21 juli 2022 13:21

De angst voor een recessie heeft de koersen van bankaandelen de laatste maanden flink gedrukt. In dat licht vallen de tussentijdse resultaten van banken niet tegen. Minstens net zo interessant zijn de consumentendata waar banken inzicht in hebben. Opvallend: volgens de banken is een door de consument geleide recessie niet aanstaande.

aftrap cijferseizoen

Aftrap van het cijferseizoen

Grote wereldwijde banken, zoals JPMorgan en MorganStanley, gaven vorige week de aftrap van het cijferseizoen voor het tweede kwartaal. De markt is net zo geïnteresseerd in wat de banken te zeggen hebben over de toestand van de economie en de kracht van de consument als in de werkelijke resultaten. Deze banken hebben immers een immense hoeveelheid gegevens die binnenkomen van de Amerikaanse economie.

Waar banken aan het begin van het jaar nog in trek waren vanwege stijgende rentes, hebben ze veel van hun voorsprong sinds het begin van het jaar alweer ingeleverd (zie de grafiek hieronder). Dit komt omdat banken gevoelig zijn voor recessies, wat beleggers momenteel angst inboezemt.

Resultaten

Ondanks een enigszins gemengd beeld toonden de bank zich over het algemeen veerkrachtig. Winsten daalden wel aanzienlijk ten opzichte van vorig jaar. Dit kwam omdat vorig jaar hoge winsten werden geboekt door het loslaten van voorzieningen die tijdens de pandemie waren getroffen Daarnaast hadden de banken vorig jaar veel verdiend op het naar de beurs brengen van bedrijven en SPACs. Deze activiteiten zijn dit jaar sterk afgenomen. De stijgende rentes bieden soelaas, evenals hogere omzet uit trading door de zeer volatiele markt.

De consument

Dat waren de belangrijkste cijfers voor de grote banken, maar hoe staat de consument ervoor? Management van verschillende banken gaf aan dat deze in goede conditie blijft en dat een recessie door sterk teruglopende consumentenbestedingen niet aanstaande lijkt te zijn. Daar mogen we natuurlijk blij over zijn. Maar het brengt de centrale banken wel in de problemen. Aanhoudend hoge vraag vanuit een sterke consument zal het namelijk lastiger maken om inflatie te temmen.

Banken nemen de temperatuur op

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.