Gastekorten leiden niet tot verdere afbouw Duitsland

27 juli 2022 14:15

Hoewel de zorgen over de energielevering voor Europa is toegenomen, blijven we vasthouden aan onze Europese positie in het 1895 Macro Opportunity fonds die nu ingevuld wordt via Duitse aandelen. Er is al veel ellende in de koers verwerkt, dat is ook terug te zien in de lage waardering. Daarnaast is dit de plek waar we bij bijvoorbeeld positieve ontwikkelingen in de energieproblematiek een inhaalslag kunnen zien.

Editorial use only (kranten- of tijdschriftartikelen, nieuwsblogs of vergelijkbare media) - dus niet voor commerciële doeleinden!

Status van Duitsland

De positie van Duitse aandelen in het macrofonds staat sinds de oorlog onder druk. Consumenten en producenten zijn somber. De grootste economie van Europa heeft het te verduren door de energiecrisis welke is veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Een recessie ligt hierdoor in de lijn der verwachting. Dat heeft zich ook vertaald in de koersontwikkeling van Europese (-14%) en met name Duitse aandelen (-18%) dit jaar. De Europese beurs behoort tot de regio’s met de laagste rendementen.

In de portefeuilles was al voorgesorteerd op eventuele gastekorten door de acties van Rusland door de positie in Duitsland in het 1895 Macro Opportunity fonds te reduceren van 14% naar 9%. Dat is in juni gebeurd.

Waarom nog vasthouden aan de positie?

Hoewel de zorgen over de energielevering voor Europa zijn toegenomen, blijven we vasthouden aan onze Europese positie in het 1895 Macro Opportunities fonds die nu ingevuld wordt via Duitse aandelen. De afgelopen weken hebben de Duitse en ook breder Europese aandelenkoersen zich positief ontwikkeld. Dit terwijl er behoorlijke spanning bestond over de Nordstream 1 pijplijn. De energiecrisis drukt dus minder een stempel op de Duitse en Europese aandelen en laat dus zien dat de negatieve effecten en onzekerheid al grotendeels zijn ingeprijsd.

Hoewel de dreiging van oponthoud of een stop op leveringen in de komende tijd boven de markt blijft hangen, zien we dat er op Europese schaal maatregelen worden genomen om de gastekorten voor komende winter aan te pakken. De lidstaten van de Europese Unie zijn akkoord met het plan om 15% gas te besparen. Daarnaast is het rationeel voor Rusland om het gas (deels) te laten instromen omdat de inkomsten nodig zijn om de oorlog te kunnen financieren en de Russische economie draaiende te houden. In het geval er bijvoorbeeld toch meer gas geleverd wordt dan verwacht, dan voorzien we dat Europese en met name de Duitse aandelen een inhaalslag kunnen maken. Zeker omdat de waardering van Duitse aandelen volgens verschillende maatstaven aan de lage kant is in vergelijking met de wereldindex. We blijven daarom vasthouden aan onze Europese positie die we tot uiting brengen via de keuze voor Duitsland in het 1895 Macro Opportunity fonds.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.