EU bestempelt gas en kernenergie als groen

3 augustus 2022 9:13

De EU werkt aan een raamwerk om te bepalen welke ecologische activiteiten als duurzaam worden beschouwd. Recent zijn gas en kernenergie daaraan toegevoegd, wat tot verdeeldheid leidt bij beleggers.

Kernenergie en gas zijn duurzaam volgens de EU

De EU werkt aan een raamwerk (de groene taxonomie) om te bepalen welke ecologische activiteiten als duurzaam worden beschouwd. Dit zijn ook activiteiten die bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie. Recent is besloten door het Europese parlement dat ook kernenergie en gas, onder strenge regels en voorwaarden, als duurzaam worden bestempeld. Dit veroorzaakte direct de nodige tumult op social media waar onder de hashtag #notmytaxonomy de teleurstellingen over dit besluit werden geuit.

Klimaatdoelen komen binnen bereik

Voor bepaalde overheden komt dit besluit daarentegen als zeer welkom waaronder de landen die dringend opzoek zijn naar een alternatief voor Russische gas zoals Duitsland. Ook landen die de ambitie hebben om de klimaatdoelen van Parijs te halen en afhankelijk zijn van kernenergie zien dit besluit als een opsteker. Zo leunen Frankrijk, België, Zweden, Finland en Spanje sterk op kerncentrales voor de energievoorziening. Zij zetten met dit besluit grote stappen om de klimaatdoelen te halen. Echter de ambitie van Europa om in 2050 een netto nul CO2-uitstoot te hebben wordt door de opname van gas wel uitdagender.

Verdeeldheid onder beleggers

Verschillende milieubewegingen hadden dit besluit dan ook liever anders gezien en ook onder beleggers is er verdeeldheid. Ondanks dat kernenergie en gas nu de label groen krijgen van de EU overwegen bepaalde beleggers (de asset managers) deze activiteiten nog steeds uit te sluiten. Een andere groep beleggers is juist van mening dat deze activiteiten noodzakelijk zijn als tijdelijke oplossing in de transitie naar duurzame energie. Deze laatste groep asset managers motiveren bedrijven via gesprekken en het stembeleid om deze activiteiten op een duurzame verantwoorde manier uit te voeren. De meeste fondshuizen beraden zich nu over hun standpunt of ze kernenergie en gas wel of niet gaan uitsluiten. Het voordeel is dat je als eindbelegger straks het duurzame beleggingsbeleid van deze asset managers kunt bekijken en daardoor je eigen visie op hoe duurzaam kernenergie en gas zijn kunt volgen.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.