De staat van de Amerikaanse economie

3 augustus 2022 10:47

De VS bevindt zich in een technische recessie, maar nog niet een officiële recessie. Een aantal macro-economische cijfers, zoals de werkloosheid, stemt nog gunstig. Toch verwachten we dat het tij langzamerhand keert en de VS in een officiële recessie belandt. Dit is echter geen reden om nu af te wijken van ons basisscenario, aangezien deze ontwikkelingen al in de lijn van onze verwachtingen lagen.

Het Bureau of Economic Analysis (BEA), het economisch-statistische bureau van de Amerikaanse regering, publiceerde vorige week de groeicijfers van de Amerikaanse economie. Die is nu twee kwartalen op rij gekrompen en daarmee voldoet de economische situatie in de VS aan de definitie van een technische recessie.

Wat betekent dat? En wat zijn de gevolgen voor onze portefeuillekeuzes?

Een officiële recessie?

Allereerst, het National Bureau of Economic Research (NBER), een onafhankelijke Amerikaanse onderzoeksorganisatie, en niet de BEA, bepaalt of er sprake is van een officiële recessie, en niet enkel een technische recessie. De NBER kijkt net als de BEA naar economische groeicijfers, maar ook naar andere indicatoren zoals werkloosheid. Die laatste wijst nog niet op economische tegenspoed, aangezien de banenmarkt in VS nog op volle toeren draait. De werkloosheid staat op 3,6%.

Inflatie en Fed zorgen voor tegenwind

Wel verwachten wij dat de Amerikaanse economie de komende tijd wat meer tegenwind gaat ervaren en dat op een gegeven moment de NBER dan ook een officiële recessie aanwijst. De inflatie is hoog in de VS en zorgt ervoor dat mensen steeds minder bestedingsruimte hebben. De Amerikaanse centrale bank (de Fed) gaat dan ook verder met het verhogen van de beleidsrente. Die monetaire verkrapping gaat helpen om de inflatie te beteugelen, maar heeft ook een economische prijs. Burgers en bedrijven hebben minder leenruimte, wat uiteindelijk de economie in mineur brengt.

Een beetje groeivertraging kan gunstig zijn

Tegelijkertijd kan zo’n verdere groeivertraging paradoxaal genoeg ook de aandelenmarkten een steuntje in de rug geven. Het dempt namelijk de inflatie- en renteverwachtingen, wat positief is voor voorziene rendementen. Dat verklaart ook de opleving van de markten na het nieuws over negatieve groei en over het negatieve sentiment onder inkoopmanagers.

Ons basisscenario blijft staan

De situatie in de VS en de cijfers van vorige week hebben geen gevolgen voor onze verwachtingen. Wij houden vast aan ons basisscenario, waarin de mondiale groei benedengemiddeld is, de inflatie hoog en er op verschillende plaats, zoals in de VS, sprake is van een recessie. Een concreet gevolg is dat wij een lichte voorkeur houden voor aandelen boven obligaties.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.